Τι έγινε τελικά με την FOS των ΑΣΕΠΕ;

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στις 2 Φεβρουαρίου η ΓΔΑΕΕ προκήρυξε τον διαγωνισμό υπ’ αριθ. 01/021 για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστήματος Αποστολής (MISSION SYSTEM-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού», με συνολικό εκτιμώμενο κόστος 83.106.034,78 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 6,144%. Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής είχε ορισθεί να διενεργηθεί στις 31 Μαρτίου αλλά στις … Continue reading Τι έγινε τελικά με την FOS των ΑΣΕΠΕ;