Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

14 νέα προγράμματα PESCO με δύο συμμετοχές Ελλάδας και μία της Κύπρου

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε εχθές 16 Νοεμβρίου την ενημέρωση του καταλόγου των προγραμμάτων που πρόκειται να αναληφθούν στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωτικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PESCO) με 14 νέα προγράμματα. Αυτά θα προστεθούν στον κατάλογο των 46 υφιστάμενων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της PESCO από τον Δεκέμβριο του 2017.

Από τα 14 προγράμματα, η Ελλάδα συμμετέχει σε δύο και η Κύπρος από κοινού σε ένα. Πρόκειται για τα παρακάτω:

Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Προσομοιώσεως Κυρίου Άρματος Μάχης (MBT-SIMTEC) από κοινού με Γαλλία και Κύπρο. Η Ελλάδα ηγείται του προγράμματος που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της σχετικής εκπαιδευτικής υποδομής που θα βασίζεται σε υπάρχουσα εθνική και θα παρέχει: εκπαίδευση σε σχετικά συστήματα προσομοιώσεως, δοκιμή – ανάπτυξη νέων τακτικών, αντιλήψεων, δογμάτων και τυποποιήσεως, προσδιορισμό προδιαγραφών στην ανάπτυξη υποσυστημάτων νέου άρματος μάχης και περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων Μοντελοποιήσεως & Προσομοιώσεως, περιλαμβανομένων σχεδιάσεως/ αναπτύξεως ενός τμηματικού συστήματος προσομοιώσεως αρμάτων μάχης βασισμένου σε υπάρχοντα εμπορικά (COTS) συσκευές και λογισμικό.

Αεροπορική Ισχύς με την Γαλλία σε ηγετικό ρόλο συν την Κροατία. Σκοπός του προγράμματος είναι η επαύξηση των ικανοτήτων αεροπορικής υπεροχής των ενόπλων δυνάμεων κρατών μελών της ΕΕ. Το πρόγραμμα σκοπεύει να χαρακτηρίσει τα τεχνολογικά συστατικά που θα απαιτηθούν στα μελλοντικά συστήματα αεροπορικής υπεροχής και να εντοπίσει υποσυστήματα θα οποία θα ολοκληρωθούν για την ανανέωση και αντίληψη των πλατφορμών που προορίζονται για την μάχη από και στον αέρα.

Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι στα δύο προγράμματα με ελληνική συμμετοχή, παρουσία έχει και η Γαλλία. Μάλιστα αυτό στο οποίο ηγείται το Παρίσι, είναι το πρόγραμμα Αεροπορικής Ισχύος. Τα παραπάνω, προφανώς σχετίζονται με την στενότερη σχέση συνεργασίας που αναπτύσσουν τελευταίως στον αμυντικό και εξοπλιστικό τομέα Αθήνα και Παρίσι, σε συνδυασμό με την ευρύτερη πρόσφατη εταιρική συμφωνία που υπεγράφη.

Από βιομηχανικής απόψεως, τα δύο προγράμματα με ελληνική συμμετοχή, περιστρέφονται γύρω από τους τομείς των ηλεκτρονικών και του λογισμικού.

Σημειώσεις συνεδρίου για την μελλοντική Αεροπορική Ισχύ

Tags

Related Articles

Back to top button
Close