Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ)

Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας & Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.). Κατά την έναρξη ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Γεώργιος Τρουλλινός δήλωσε ότι, μετά από συνεχή θητεία οκτώ (8) ετών στην Προεδρία του ΔΣ της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α., δεν θα είναι υποψήφιος Πρόεδρος του ΔΣ.

Στη συνέχεια έγιναν οι αρχαιρεσίες και εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου, μετά την συγκρότηση του σε σώμα, είναι η εξής:

Πρόεδρος                     :   Βερονικιάτης Ευάγγελος     (MILTECH)

Αντιπρόεδρος             :   Παπάτσας Νικόλαος            (THEON Sensors)

Γενικός Γραμματέας:   Παπασπύρος Χαράλαμπος (ΕΑΒ)

Ταμίας                        :   Κέμος Νικόλαος                   (ELFON)

Τακτικά Μέλη           :   Εξηντάρης Πάρις                (ΤΕΜΜΑ)

Ροΐδης Γεώργιος                  (ΕΑΣ)

Ταβουλάρης Ιωάννης         (ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

Τρουλλινός Γεώργιος          (IDE-INTRACOM Defense Electronics)

Αναπληρωματικά Μέλη: Νοδάρος Δημήτριος     (Hellenic Instruments)

Χατζηαναστασίου Κων/νος (ΒΟΣΑ)

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες κρατικές και ιδιωτικές εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες και έχει ως σκοπό την ισχυρή και αποτελεσματική εκπροσώπηση των μελών της σε όλα τα θεσμικά όργανα, τις κρατικές αρχές και τους διεθνείς θεσμούς στους τομείς της αεροδιαστημικής, της ασφάλειας και της άμυνας. Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. είναι μέλος – εθνικός εκπρόσωπος στην “AeroSpace and Defense Industries Association of Europe” (ASD), η οποία εκπροσωπεί τις βιομηχανίες του κλάδου της Αεροδιαστημικής και της Άμυνας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) και σε άλλα θεσμικά όργανα και φορείς με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και δράση.

Το νέο ΔΣ ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Τρουλλινό, ο οποίος με τις σημαντικές και άοκνες προσπάθειες που κατέβαλε σε συνεργασία με το ΔΣ, συνέβαλε τα μέγιστα στην προώθηση των συμφερόντων των Ελληνικών Αμυντικών Βιομηχανιών, εν μέσω της διεθνούς και εγχώριας οικονομικής αστάθειας.

Ο νέος Πρόεδρος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.  κ. Ευάγγελος Βερονικιάτης, Πτέραρχος (ε.α.) της Πολεμικής Αεροπορίας, δήλωσε:

«Εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και προκλήσεων, σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον και σε μια περίοδο ιδιαιτέρως κρίσιμη για την οικονομία της πατρίδας μας, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα της ελληνικής Πολιτείας, προκειμένου να προστατευθούν τα εθνικά συμφέροντα και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

H Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία αποτελεί συντελεστή εθνικής ισχύος και, καθώς η χώρα διαμορφώνει το νέο της παραγωγικό μοντέλο, είναι κρίσιμο να υποστηριχθεί συντεταγμένα ο εξωστρεφής, εξαγωγικός και καινοτόμος χαρακτήρας της, προς όφελος του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού και της εθνικής οικονομίας.

Με γνώμονα τα παραπάνω, το νέο ΔΣ είναι αποφασισμένο να εντείνει τη συνεργασία του με τις αρμόδιες κρατικές αρχές ώστε να διαμορφωθεί και να εφαρμοστεί μια φιλόδοξη εθνική στρατηγική που θα ισχυροποιεί την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας αξιοποιώντας και μεγεθύνοντας τις εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, αλλά και που ταυτόχρονα θα εξοικονομεί πολύτιμους εθνικούς πόρους.

Παράλληλα, θα αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες για ενιαία και αποτελεσματική εκπροσώπηση των Ελληνικών Αμυντικών Βιομηχανιών, προκειμένου να ενδυναμωθεί η διεθνής τους παρουσία και να συγκροτηθεί ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό πλέγμα πολιτικών εξωστρέφειας  για την κάλυψη διεθνών αναγκών και τη δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας με ομοειδείς συνδέσμους και βιομηχανίες άλλων χωρών».

Τέλος, το νέο ΔΣ δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια και τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα για την προάσπιση των συμφερόντων καθώς και για την επίλυση των προβλημάτων των εγχωρίων αμυντικών βιομηχανιών.

Related Articles

Back to top button
Close