Υπογραφή αναπτυξιακής συμφωνίας MBDA και MILTECH Hellas για υλικά stealth

Στις 18 Οκτωβρίου, η γαλλική MBDA και η ελληνική εταιρεία MILTECH Hellas, υπέγραψαν σύμβαση Έρευνας & Ανάπτυξης στον τομέα των καινοτόμων υλικών υπερύθρου αποκρύψεως (stealth) για στρατιωτικές εφαρμογές, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η σύμβαση εμπίπτει στο πρόγραμμα συνεργασίας επί της προμήθειας 3 φρεγατών FDI HN για το Πολεμικό Ναυτικό. Την σύμβαση υπέγραψαν ο … Continue reading Υπογραφή αναπτυξιακής συμφωνίας MBDA και MILTECH Hellas για υλικά stealth