Τρεις δεκαετίες πριν: η κατάργηση της ΙΙΙ Μεραρχίας Ειδικών Δυνάμεων (Α΄ Μέρος)

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Τέτοιες ημέρες πριν τρεις δεκαετίες, με απόφαση της κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, διαλυόταν η ΙΙΙ Μεραρχία Ειδικών Δυνάμεων (ΙΙΙ ΜΕΔ) που είχε συμπληρώσει ζωή μόλις δέκα ετών. Η συγκρότηση της ΙΙΙ ΜΕΔ είχε συντελεσθεί το 1978, υπό το φως των συμπερασμάτων που είχαν εξαχθεί από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τις εισηγήσεις … Continue reading Τρεις δεκαετίες πριν: η κατάργηση της ΙΙΙ Μεραρχίας Ειδικών Δυνάμεων (Α΄ Μέρος)