Τί σημαίνει η επιχειρησιακή αξιολόγηση του ΤΝΕΕ από το ΝΑΤΟ και τί ακολουθεί

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Την περασμένη εβδομάδα, το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωση την επιτυχή διαδικασία επιχειρησιακής αξιολογήσεως του Τμήματος Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΤΝΕΕ) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) από την Συμμαχική Διοίκηση Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ASOFCOM) του ΝΑΤΟ. Το ΤΝΕΕ, αντιπροσωπεύει την συνεισφορά της ΔΥΚ στην ΔΕΠ. Η διαδικασία έλαβε χώρα μεταξύ 27-30 Νοεμβρίου και περιλαμβάνεται στο … Continue reading Τί σημαίνει η επιχειρησιακή αξιολόγηση του ΤΝΕΕ από το ΝΑΤΟ και τί ακολουθεί