Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΕΛΛΑΔΑ

Τί σημαίνει η επιχειρησιακή αξιολόγηση του ΤΝΕΕ από το ΝΑΤΟ και τί ακολουθεί

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Την περασμένη εβδομάδα, το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωση την επιτυχή διαδικασία επιχειρησιακής αξιολογήσεως του Τμήματος Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΤΝΕΕ) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) από την Συμμαχική Διοίκηση Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ASOFCOM) του ΝΑΤΟ. Το ΤΝΕΕ, αντιπροσωπεύει την συνεισφορά της ΔΥΚ στην ΔΕΠ. Η διαδικασία έλαβε χώρα μεταξύ 27-30 Νοεμβρίου και περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της Εθνικής – ΝΑΤΟϊκής στοχοθεσίας, για την διάθεση δυνάμεων σύμφωνα με τα  Περιoχικά Σχέδια (Regional Plans) της Συμμαχίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με κριτήρια NATO SOFEVAL (Special Operations Force Evaluation), περιελάμβανε την εξέταση των εξής αντικειμένων:

  • Νηοψίας (Visit Board Search and Seizure – VBSS).
  • Στρατιωτικής Υποβοήθησης (Military Assistance – MA).
  • Ειδικής Επιτήρησης – Αναγνώρισης (Special Reconnaissance – SR).
  • Άμεσης Επιθετικής Ενέργειας (Direct Action – DA).
  • Αντιμετώπισης – Εξουδετέρωσης Πυρηνικής – Βιολογικής – Χημικής (ΠΒΧ) απειλής.
  • Αντιμετώπισης – Εξουδετέρωσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (Improvised Explosive Devices – IED).
  • Επιχειρήσεις Απαγόρευσης Περιοχής (Anti-Access – Area Denial/A2 – AD).

Η αξιολόγηση, πραγματοποιήθηκε από επιτελείς του Τμήματος Αξιολογήσεων της ASOFCOM, του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και κατέδειξε το SOΜTG ως “Επιχειρησιακά Έτοιμο” (Combat Ready) για ανάληψη αποστολών Ειδικών Επιχειρήσεων.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά επιτυχή διαδικασία ΝΑΤΟϊκής αξιολογήσεως ελληνικού Τμήματος Ειδικών Επιχειρήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στόχος είναι η συγκρότηση Σύνθετης Τμηματικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (C-SOCC) από την Ελλάδα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Κάθε SOCC απαρτίζεται από μέχρι 6 Τακτικές Διοικήσεις Ειδικών Επιχειρήσεων (SOTG) οι οποίες μπορεί να είναι Χερσαίες (SOLTG) ή και συνδυασμός με Ναυτικές (SOMTG) και απαραιτήτως μία Αεροπορική Τακτική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (SOATG). Καθώς η Ελλάδα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να ηγηθεί της C-SOCC ως Έθνος Πλαίσιο (Framework Nation) οφείλει να επανδρώσει τις κρίσιμες θέσεις-κλειδιά στο Επιτελείο της C-SOCC και τουλάχιστον μία SOTG και ένα Αεροπορικό Τακτικό Τμήμα Ειδικών Επιχειρήσεων (SOATU). Εν τούτοις, οι αποφάσεις της ηγεσίας προβλέπουν, πέρα από SOLTG και SOMTG, την διάθεση και μίας SOΑTG.

Στην C-SOCC θα συνεισφέρουν με μικρότερες δυνάμεις και η Βουλγαρία με τα Σκόπια. Στην διαδικασία επιχειρησιακής αξιολογήσεως του ΤΝΕΕ από το ΝΑΤΟ, συμμετείχαν ταυτοχρόνως και δύο Επιχειρησιακές Ομάδες (SOTU) των Σκοπίων.

Τον Δεκέμβριο του 2021 αξιολογήθηκε επιτυχώς με κριτήρια ΝΑΤΟ, η πρώτη SOLTG, αποτελούμενη από προσωπικό του ΕΤΑ.

Τον Ιούνιο του 2023 κηρύχθηκε “Επιχειρησιακά Έτοιμο” από διαδικασία αξιολογήσεως ΝΑΤΟ δεύτερη SOLTGM.  Αυτή απετελείτο από μεικτό προσωπικό: δύο ομάδες της Ζ΄ ΜΑΚ, μία ομάδα του ΕΤΑ και μία ομάδα του ΤΝΕΕ.

Μετά την επιτυχή επιχειρησιακή αξιολόγηση και του SOMTG, επόμενη εξέλιξη σε επίπεδο αξιολογήσεων ΝΑΤΟ, είναι αυτή της SOATG. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό θα αποτελείται από δύο λόχους, έναν με ελικόπτερα ΝΗ90 και έναν με Chinook, της Μοίρας Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΕ). Η SOATG θα διέλθει την διαδικασία της αξιολογήσεως κατά ΝΑΤΟ μαζί με την SOCC, αφού προηγηθεί και για τα δύο η Εθνική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση από την ASOFCOM είναι προγραμματισμένη να γίνει τον Μάιο του 2024.

Η Ελλάδα έχει αναλάβει δέσμευση έναντι του ΝΑΤΟ να έχει διαθέσιμη για τους σκοπούς της Συμμαχίας την C-SOCC από την 1η Ιανουαρίου 2025. Ενδιαμέσως, οι αξιολογημένες ως “Επιχειρησιακά Έτοιμες” δύο SOLTG και η SOMTG, μπορούν να διατεθούν εφόσον αυτό ζητηθεί και εγκριθεί, για συμμετοχή σε αποστολές του ΝΑΤΟ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ: Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων το 2030 – Προκλήσεις, Προβληματισμοί και Ευκαιρίες

Tags

Related Articles

Back to top button
Close