Τεράστια σύμβαση στρατιωτικού ιματισμού Σκανδιναβικών χωρών για την εταιρεία SIAMIDIS S.A.

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στην φάση των διευκρινίσεων από πλευράς πελατών, βρίσκεται η ελληνική εταιρεία SIAMIDIS SA μετά την ανάθεση σύμβασης στις 8 Φεβρουαρίου από τέσσερις Σκανδιναβικές χώρες για μεγάλες ποσότητες στρατιωτικού ιματισμού. Πρόκειται για τεράστια επιτυχία από κάθε άποψη για την ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των technical textiles, αλλά και για … Continue reading Τεράστια σύμβαση στρατιωτικού ιματισμού Σκανδιναβικών χωρών για την εταιρεία SIAMIDIS S.A.