Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σύστημα Διοικήσεως M3NTOR της ALTUS για ταυτόχρονες επιχειρήσεις πολλαπλών UAV/drone

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Ένα καινοτόμο προϊόν στον χώρο των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV) και drone, παρουσίασε η ελληνική ALTUS LSA στην διάρκεια της εκθέσεως DEFEA 2023. Σε κεντρική θέση στο περίπτερό της, ξεχώριζε το Σύστημα Διοικήσεως M3NTOR, που επιτρέπει τον ταυτόχρονο χειρισμό πολλαπλών drone που εκτελούν διαφορετικές αποστολές μακριά το ένα από το άλλο, ενισχύοντας τις δικτυοκεντρικές και ιεραρχημένες επιχειρήσεις. Ο χειριστής στο Κέντρο Διοικήσεως έχει άμεση αντίληψη των δεδομένων που συλλέγουν πολλαπλά drone, τα οποία προβάλλονται συγκεντρωμένα στις οθόνες του.

Ο χειριστής μπορεί να ελέγχει ταυτοχρόνως ακόμη και 10 drone ωστόσο, είναι στην ευχέρεια του επιχειρησιακού χρήστη να καθορίσει το πρωτόκολλο λειτουργίας του M3NTOR, προσθέτοντας απλώς στον καθορισμένο χώρο επιπλέον σταθμούς κατά την κρίση του. Επί της ουσίας, μέσω του Μ3NTOR, επιτυγχάνεται κεντρική ενάσκηση Διοικήσεως & Ελέγχου επιχειρήσεων απομακρυσμένων μεταξύ τους UAV ή drone αντί κάθε μονάδα από αυτά που ανήκει ως οργανική σε μονάδες και υπομονάδες, να είναι επιφορτισμένη με αυτό. Τοιουτοτρόπως, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση προσωπικού αφού μπορούν να εξαλειφθούν οι επιμέρους σταθμοί ελέγχου, εφόσον αυτό κρίνεται ζητούμενο.

(© ΣΔΒ 2023)

Μέσω του M3NTOR, οι επιμέρους μονάδες UAV ή drone μπορούν να περιοριστούν απλώς στα καθήκοντα απογειώσεως και περισυλλογής των μέσων τους ενώ οι επιχειρήσεις διεξάγονται από το προϊστάμενο κλιμάκιο συγκεντρωτικά, σε τέτοιον βαθμό που πλέον περνάμε από την υποβοηθούμενη επιχειρησιακή σχεδίαση σε επίπεδο Λήψεως Αποφάσεων (Decision Making). Αυτό επιτυγχάνεται για τον διοικητή, μέσω χρήσεως προηγμένων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης και εξελισσόμενους αλγόριθμους, που αξιοποιούν την πληθώρα των διανεμημένων δεδομένων που του προσφέρονται από εταιρογενείς αισθητήρες σε δικτυωκεντρική λειτουργία. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ALTUS LSA προορίζει το M3NTOR να επιτρέπει στον διοικητή την ενάσκηση κεντρικού ελέγχου όλων των διαθέσιμων μη επανδρωμένων μέσων, δηλαδή εναερίων, χερσαίων και θαλασσίων! 

(© ΣΔΒ 2023)

Όπως μας ανέφεραν οι άνθρωποι της ALTUS LSA, η ανάπτυξη του M3NTOR απαίτησε δύο έτη περίπου και τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν πολύ ικανοποιητικά. Με το Σύστημα Διοικήσεως M3NTOR, ένα Στρατηγείο ακόμη και στην Αθήνα, μπορεί να ελέγχει κεντρικά επιχειρήσεις UAV και drone σε όλη την έκταση του ελληνικού χώρου, αξιοποιώντας δίκτυα IP. Στην διάρκεια της επιδείξεως που παρακολουθήσαμε, στις οθόνες του M3NTOR είχαμε ταυτόχρονες επιχειρήσεις και απεικόνιση δεδομένων από drone που σε τρία διαφορετικά μέρη της χώρας, σε ηπειρωτικό κορμό και νησιά.

Υπογραφή συμφωνίας KMW – EODH για τα Leopard 2A7 NOR της Νορβηγίας

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close