Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Συμμετοχές Ελλάδας και Κύπρου σε προτάσεις Ευρωπαϊκών Αμυντικών Προγραμμάτων

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Ανακοινώθηκαν επισήμως οι εγκριθείσες προτάσεις από το Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕDIDP) στον τομέα της Άμυνας, το οποίο έχει θεσπισθεί από τον Κανονισμό (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 2018/1092 και αποσκοπεί στην στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί την κοινή βιομηχανική ανάπτυξη αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογιών σε όλους τους τομείς (αέρας, ξηρά, θάλασσα, κυβερνοχώρος και διάστημα).

Συνολικώς από τις 16 προτάσεις του EDIDP στις οποίες συμμετέχουν 180 διαφορετικές οντότητες, σε 5 συμμετέχουν εταιρείες και ιδρύματα από την Ελλάδα και σε 5 από την Κύπρο. Σε 4 προτάσεις συμμετέχουν εταιρείες και ιδρύματα και από τα δύο κράτη. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Κύπρος κατέλαβε την πρώτη θέση σε συμμετοχή εταιρειών, επιτυγχάνοντας ποσοστό 95%.

Τα προγράμματα είναι τα παρακάτω:

1) LOTUS: Μελέτη, Σχεδίαση, Πρωτοτυποποίηση, Δοκιμές. Ανάπτυξη ενός Τακτικού Χαμηλής Παρατηρησιμότητος Τηλεχειριζόμενου Αεροσκάφους (RPAS) ικανού για παροχή πληροφοριών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και σύγχρονο σύστημα αυτοπροστασίας. Η ανάπτυξη θα αφορά α) ένα μητρικό TRPAS εφοδιασμένο με αισθητήρες ISR, υψηλής αυτονομίας, χαμηλής παρατηρησιμότητας, με σύστημα αυτοπροστασίας εναντίον εχθρικών απειλών β) ένα σύστημα εκτοξευόμενων από σωλήνες drone με αναδιπλούμενες πτέρυγες που θα αφήνονται από το μητρικό σκάφος το οποίο θα παραμένει σε απόσταση ασφαλείας γ) ικανότητες επεξεργασίας δεδομένων για εντοπισμό στόχων, αναγνώριση, ταυτοποίηση και ταξινόμηση δ) σταθμό εδάφους.

Διάρκεια προγράμματος 45 μήνες, συνολικό κόστος 9.698.195 €, μέγιστη συνεισφορά από ΕΕ 8.779.380 €.

Ελλάς: INTRACOM DEFENSE SINGLE MEMBER S.A. (συντονιστής), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός για Χρηματοδότηση Έρευνας, ALTUS LSA COMMERCIAL AND MANUFACTURING S.A., CFT CARBON FIBER TECHNOLOGIES P.C., Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνική Πολεμική Αεροπορία – Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών – Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ). Κύπρος: SIGNAL GENERIX LIMITED, CYPRUS RESEARCH AND INNOVATION CENTER LTD, GEOIMAGING LIMITED.

2) DECISMAR: Μελέτη, Σχεδίαση, Πρωτοτυποποίηση Συστήματος, Δοκιμές. Ανάπτυξη Εργαλειοθήκης Υποστήριξης Λήψης Απόφασης (DSTx) προς ενίσχυση της μελέτης εφικτότητος της Αναβάθμισης Ναυτικής Επιτήρησης μέσω ολοκλήρωσης παλαιών μέσων με νέες καινοτόμες λύσεις. Η αναβάθμιση θα αφορά τις υφιστάμενες και μελλοντικές Επιχειρησιακές Απαιτήσεις Υψηλού Επιπέδου του σχετικού προγράμματος PESCO. Διάρκεια προγράμματος 42 μήνες, συνολικό κόστος 7.859.740 €, μέγιστη συνεισφορά από ΕΕ 7.499.740 €.

Ελλάς: ETME PEPPAS KAI SYNERGATES EE (συντονιστής), HELLENIC INSTRUMENTS IKE, PLANETEK HELLAS LTD, WINGS ICT SOLUTIONS INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IKE. Κύπρος: SIGNALGENERIX LIMITED.

3) ESC2: Μελέτη εφικτότητος, Σχεδίαση. Ανάπτυξη προηγμένου Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Συστήματος Διοικήσεως & Ελέγχου (C2) πλήρως διαλειτουργικού με δομές/συστήματα C2 της ΕΕ, κρατών μελών της, του ΝΑΤΟ και πολιτικών υπηρεσιών.

Διάρκεια προγράμματος 30 μήνες, συνολικό κόστος 21.999.961 €, μέγιστη συνεισφορά από ΕΕ 20.000.000 €.

Ελλάς: SATWAYS LTD

4) LynkEUs: Μελέτη, Δοκιμές. Αναβάθμιση υφισταμένων και ανάπτυξη ικανότητος κρούσεως ακριβείας εδάφους νέας γενιάς. Προσδιορισμός προκαταρκτικής αντίληψης επιχειρήσεων για Ευρωπαϊκό Πυραυλικό Σύστημα Χερσαίου Πεδίου Μάχης Πέραν Γραμμής Θέας (BLOS) και επίδειξη μέσω προγράμματος βολών πλήρους κλίμακος. Το πρόγραμμα αποτελείται από πυραυλικό σύστημα ξηράς, σύστημα πύργου για υποστήριξη και προετοιμασία με την χρήση UAV για την κατάδειξη στόχων, χερσαία πλατφόρμα και UAV ασφαλές από κυβερνοεπίθεση που θα παρέχει προσδιορισμό θέσης στόχου.

Διάρκεια προγράμματος 24 μήνες, συνολικό κόστος 6.625.785,97 €, μέγιστη συνεισφορά από ΕΕ 6.452.403,10 €.

Κύπρος: THE CYPRUS INSTITUTE, ADVANCED INTEGRATED TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SERVICES LTD (ADITESS), SIGNALGENERIX.

5) PANDORA: Μελέτη, Σχεδίαση, Πρωτοτυποποίηση συστήματος, Δοκιμές. Πλατφόρμα Κυβερνοάμυνας ανοικτής αρχιτεκτονικής για Καταδίωξη Απειλών σε πραγματικό χρόνο, ανταπόκριση περιστατικού και διανομή πληροφοριών. Το σύστημα αποβλέπει επίσης στον εντοπισμό και ταξινόμηση γνωστών και αγνώστων απειλών, επιβολή πολιτικών on-the-fly για αντιμετώπιση των απειλών αυτών και ανταλλαγή πληροφοριών δεδομένων απειλής για τρίτα μέρη, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η τεχνική λύση που θα αναπτυχθεί θα ολοκληρωθεί και θα αξιολογηθεί σε προεπιχειρησιακό περιβάλλον σε περιπτώσεις ασφαλείας πλοίων και ασφάλεια στρατιωτικών δικτύων αισθητήρων.

Διάρκεια προγράμματος 24 μήνες, συνολικό κόστος 7.632.434 €, μέγιστη συνεισφορά από ΕΕ 6.813.995 €.

Ελλάς: SPACE HELLAS S.A. (συντονιστής), THALES HELLAS ANONYMI ETAIREIA PARAGOGIS EMPORIAS KAI YPIRESION ILEKTRONIKOU EXOPLISMOU, INFILI TECHNOLOGIES PC, ORION INNOVATIONS PC. Κύπρος: UBITECH LIMITED.

6) SMOTANET: Μελέτες, σχεδίαση. Περιλαμβάνεται σχεδίαση τακτικών συσκευών που ολοκληρώνουν τρεις διαφορετικές τεχνολογίες (Software Defined Radio – SDR, Mobile Ad-hoc Networks – MANET, Software Defined Networks – SDN) και ανάπτυξη δοκιμαστικών κλινών των ανωτέρω συσκευών για δοκιμές και αξιολόγηση επιχειρησιακών σεναρίων και των ανταποκρινόμενων τεχνικών λύσεων σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες μετρήσεις. Οι μελέτες θα προσαφέρουν επιχειρησιακά σενάρια και τεχνικές απαιτήσεις σε συνεργασία με τα Υπουργεία Αμύνης Ελλάδος και Κύπρου.

Διάρκεια προγράμματος 36 μήνες, συνολικό κόστος 3.907.724 €, μέγιστη συνεισφορά από ΕΕ 3.907.724 €.

Ελλάς: INTRACOM DEFENSE SINGLE MEMBER S.A. (συντονιστής), GRIDNET S.A., Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Ερευνών. Κύπρος: SIGNALGENERIX LIMITED.

Εγκρίθηκαν επίσης 8 προτάσεις στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής Δράσης για Αμυντικές Έρευνες (Preparatory Action on Defense Research – PADR). Σε μία από τις προτάσεις αυτές υπάρχει ελληνική συμμετοχή αν και ο κατάλογος δεν είναι οριστικοποιημένος.

PRIVILEGE: Τεχνολογία κρυπτογράφησης εμπιστευτικών στρατιωτικών δεδομένων. Στόχος είναι η μείξη τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης με εργαλεία διατηρήσεως ιδιωτικότητος όπως Ανθρωπομορφικής Κρυπτογράφησης, Επαληθεύσιμη υπολογιστική και προσεγγίσεις Ιδιωτική Συσσωμάτωση Εκπαιδευτικών Συνόλων (PATE) προκειμένου να είναι εφικτή η εκμετάλλευση εμπιστευτικών στρατιωτικών και αμυντικών δεδομένων.

Διάρκεια προγράμματος 24 μήνες, αιτηθείσα συνεισφορά της ΕΕ 1.415.296 €.

Συμμετοχή INTRACOM DEFENSE SINGLE MEMBER S.A.

Αξίζουμε λίγα δάκρυα χαράς για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία

Tags

Related Articles

Back to top button
Close