Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα του ARATOS-HAPS

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Κόντρα στις δυσκολίες που προέκυψαν παγκοσμίως από την πανδημία του COVID-19, ξεκίνησε η ανάπτυξη του ελληνικής πρωτοβουλίας και σχεδιάσεως stratodrone ARATOS HAPS στο κέντρο αεροδιαστημικής του Μπράμπαντ της Ολλανδίας. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 1 Ιουνίου με την εγκατάσταση της ARATOS-HAPS BV στην έδρα της με την υποστήριξη της τοπικής περιφέρειας και παράλληλα στο κέντρο παραγωγής στην Αθήνα.

Διαφορετικές ομάδες εργασίας επιστημόνων εργάζονται από την αρχή του μηνός με κύριο αντικείμενο την υλοποίηση τμημάτων του stratodrone μέσω προσομοιώσεων. Παραλλήλως, ο Ολλανδός διευθυντής της ARATOS-HAPS BV ανέλαβε συντονιστής ομάδας εργασίας για Διάστημα και Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη της Ένωσης Ολλανδικών Αμυντικών Βιομηχανιών.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της σχεδιαστικής αντιλήψεως, στο ενδιάμεσο όμως βρίσκονται σε εξέλιξη “υποέργα” τα οποία δεν επηρεάζονται, όπως οι επικοινωνίες (ομάδα εργασίας στην Αθήνα), η πηγή ενέργειας και ο καθορισμός των τύπων φορτίου του stratodrone. Στόχος είναι η πραγματοποίηση της πρώτης πτήσεως στην στρατόσφαιρα το β’ εξάμηνο του 2021.

Η προσέγγιση της ARATOS αφορά την φιλοσοφία αναπτύξεως ενός “οικοσυστήματος” υπεργολάβων και τεχνολογικών εταίρων όσο και πιθανών πελατών – κρατών που συμμετέχουν από τις πρώτες φάσεις κιόλας στο πρόγραμμα. Με την συγκεκριμένη αντίληψη διασφαλίζεται η άμεση ενσωμάτωση τεχνολογιών που είναι καινοτόμες σε κρίσιμα τμήματα του HAPS, όπως η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη κ.ά. και με μεγάλο βαθμό ευελιξίας, καθώς αποτελούν μέλη του “οικοσυστήματος”. Αυτή η μοναδικότητα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ARATOS HAPS προορίζεται κυρίως για παρατήρηση κι όχι για αξιοποίηση ως εναέριος τηλεπικοινωνιακός κόμβος, βελτιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρει.

Ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αναπτύξεως και προμήθειας του ARATOS HAPS έχουν εκδηλώσει ήδη χώρες της Ευρώπης, με τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές συζητήσεις που προδιαγράφουν τις εξειδικευμένες εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες του stratodrone πολλαπλών αποστολών.

Η ARATOS επιδιώκει και την πιθανή συμμετοχή ελληνικών βιομηχανιών ως υποεργολάβων του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία από πλευράς ΕΑΒ, βρίσκονται σε εξέλιξη ενημερωτικές συζητήσεις.

 

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close