Προμήθεια 300 αντιαρματικών βλημάτων MILAN 3 για το Ελληνικό Πεζικό

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στις 1 Μαρτίου η ΓΔΑΕΕ προκήρυξε τον διαγωνισμό υπ’ αριθ. 02/2021 υποπρογράμματος προμήθειας κατευθυνομένων βλημάτων MILAN, η απόφαση ενεργοποιήσεως του οποίου ελήφθη από το ΓΕΣ έναν χρόνο πριν, στις 17 Μαρτίου 2020. Το υποπρόγραμμα περιλαμβάνεται στον Τριετή Προγραμματισμό Εξοπλιστικών Δαπανών (ΤΠΕΔ) για τα έτη 2021-2023 που έχει εγκρίνει το ΣΑΓΕ και … Continue reading Προμήθεια 300 αντιαρματικών βλημάτων MILAN 3 για το Ελληνικό Πεζικό