Τεύχος 6 Μάρτιος 2011

Νυκτερινή πορεία με την Α΄ ΜΑΚ * Πρόγραμμα “Mehmetcik 1”. Επιστροφή του Τουρκικού Στρατού στο 7,62 mm * KASOTC ένα πρότυπο κέντρο εκπαιδεύσεως στην Ιορδανία * Έκδοση αρχικού RFI για βελτιωμένη αραβίδα. Το “πράσινο φως” για τον αντικαταστάτη του Μ4 * Προγράμματα Ειδικών Δυνάμεων: Ειδικά μέσα για ειδικές αποστολές *DPM Systems Technologies. Η ελληνική συμμετοχή στο SHOT SHOW με νέα πρωτότυπα προϊόντα * Λάθη VIP * Ο Ιερός Λόχος (1942-1945) * Αποστολή SCALP-EG. Στο βασίλειο των αετών * Αναδιοργάνωση και εξέλιξη της Διοίκησης Αεροπορίας/ΓΕΕΦ * Το βιβλίο Κουρή και αντιδράσεις

Νυκτερινή πορεία με την Α΄ ΜΑΚ * Πρόγραμμα “Mehmetcik 1”. Επιστροφή του Τουρκικού Στρατού στο 7,62 mm * KASOTC ένα πρότυπο κέντρο εκπαιδεύσεως στην Ιορδανία * Έκδοση αρχικού RFI για βελτιωμένη αραβίδα. Το “πράσινο φως” για τον αντικαταστάτη του Μ4 * Προγράμματα Ειδικών Δυνάμεων: Ειδικά μέσα για ειδικές αποστολές *DPM Systems Technologies. Η ελληνική συμμετοχή στο SHOT SHOW με νέα πρωτότυπα προϊόντα * Λάθη VIP * Ο Ιερός Λόχος (1942-1945) * Αποστολή SCALP-EG. Στο βασίλειο των αετών * Αναδιοργάνωση και εξέλιξη της Διοίκησης Αεροπορίας/ΓΕΕΦ * Το βιβλίο Κουρή και αντιδράσεις

Back to top button
Close