Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Πλήρως Επιχειρησιακή η C-SOCC Βελγίου – Δανίας – Ολλανδίας

Rheinmetall Lynx

Στις 7 Δεκεμβρίου, το στρατηγείο της Τμηματικής Διοικήσεως Ειδικών Επιχειρήσεων (C-SOCC) Βελγίου, Δανίας και Ολλανδίας, κηρύχθηκε πλήρως επιχειρησιακό. Η Διοίκηση συνδυάζει ικανότητες Ειδικών Επιχειρήσεων των τριών κρατών σε ένα αναπτυσσόμενο πολυεθνικό στρατηγείο που είναι σχεδιασμένο να ασκεί διοίκηση σε αρκετές μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων. Πρόκειται για μία προσέγγιση που ενστερνίζεται το ΝΑΤΟ για την εξασφάλιση στα συμμετέχοντα κράτη ικανότητος η οποία υπερβαίνει το άθροισμα της εθνικής συνεισφοράς κάθε κράτους.

Η κήρυξη της Πλήρους Επιχειρησιακής Ικανότητος έγινε στο πλαίσιο της ημέρας διακεκριμένων επισκεπτών της ασκήσεως STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020, στην οποία δοκιμάσθηκαν και επιβεβαιώθηκαν όλες οι σχετικές λειτουργίες της Διοικήσεως.

Η συγκεκριμένη C-SOCC είναι ένα από τα πολυεθνικά σχέδια του ΝΑΤΟ που εγκαινιάσθηκε με την υπογραφή της σχετική Επιστολής Προθέσεως τον Φεβρουάριο του 2017 από τους υπουργούς Αμύνης των τριών συγκεκριμένων κρατών. Ακολούθησε τον Ιούνιο του 2018 η υπογραφή MoU και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 κηρύχθηκε Αρχική Επιχειρησιακή Ικανότητα.

Επόμενο βήμα των τριών συμμαχικών κρατών είναι η διάθεση της C-SOCC ως εκ περιτροπής στοιχείο της Δυνάμεως Ανταποκρίσεως του ΝΑΤΟ για το 2021 (NRF 2021).

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close