Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τροπολογία για την ΤΠΚ 7 και τα υποβρύχια – Το 2022 η ολοκλήρωση της ΤΠΚ 7

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στις 8 Νοεμβρίου κατατέθηκε στην Βουλή τροπολογία του ΥΠΕΘΑ επί του σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», η οποία αφορά την διάθεση συνολικής πιστώσεως 13,675 εκατ. ευρώ για ναυπήγηση της ΤΠΚ 7 και ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των 4 υποβρυχίων Type 214HN. H πίστωση θα διατεθεί το διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των πιστώσεως του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ.

Ποσό μέχρι 3.375.000 ευρώ αφορά την ναυπήγηση της ΤΠΚ 7 στΙς Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ) και σχετίζεται με την συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεση εργασιών – τεχνικών υπηρεσιών που εκκρεμούν και αφορούν υλικά και υπηρεσίες, όπως και με την πληρωμή μισθοδοσίας, λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών μετακινήσεως προσωπικού.

Το ποσό των 10,3 εκατ. ευρώ διατίθεται στην εταιρεία Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ) για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών προς πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των υποβρυχίων, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές εν πλω (SAT) καθώς και για την συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των υποβρυχίων.

Οι κυριότερες δοκιμές και εργασίες αφορούν:
α. Τελικές ρυθμίσεις, δοκιμές και συντηρήσεις των κινητήρων προώσεως.
β. Ολοκλήρωση πιστοποίησης του συστήματος εκτόξευσης κατευθυνόμενων βλημάτων SUΒΗΑΡΟΟΝ, καθώς και του συστήματος εκτόξευσης αντιμέτρων κατά τορπιλών (ΤCΜ).
γ. Ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων δοκιμών, εργασιών και ρυθμίσεων, που αψορούν τους ιστούς (περισκόπια, ιστοί ραδιοεπικοινωνιών, ΕSΜ, αναπνευστήρας).
δ. Αποκατάσταση βλαβών που έχουν προκύψει από τις δοκιμές καθώς και απαιτήσεων αναβάθμισης λογισμικού πλήθους συστημάτων, λόγω εξέλιξης των αντίστοιχων εκδόσεων των υπο κατασκευαστών.
ε. Ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων εργασιών, δοκιμών εν πλω και ρυθμίσεων.

Από το 2016, με διαδοχικές αντίστοιχες ρυθμίσεις έχουν διατεθεί στην εταιρεία ΝΒΕΕ ΑΕ συνολικώς 108,47 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση ναυπηγήσεως των ΤΠΚ 6 και 7. Για την τελευταία, όλα δείχνουν ότι θα απαιτηθούν κι άλλες ανάλογες ρυθμίσεις στο εγγύς μέλλον, αφού η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται κατ’ εκτίμηση στα μέσα του 2022. Τα χρήματα αυτά υποτίθεται ότι θα επιστραφούν στο Πολεμικό Ναυτικό, από τον νέο ιδιοκτήτη που θα αναλάβει την ΝΒΕΕ ΑΕ.

Η περίπτωση των υποβρυχίων, σχετίζεται ουσιαστικώς με εργασίες συντηρήσεως των ιδίων και άλλων μονάδων του Στόλου, ενώ ολοκληρώνονται και νέα συστήματα, υποσυστήματα ή γίνονται αναβαθμίσεις λογισμικού.

ΤΠΚ και το μέλλον τους στο Πολεμικό Ναυτικό

 

Related Articles

Back to top button