Νέα Εκπαιδευτική Αξιολόγηση των Ευελπίδων

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στο πλαίσιο υλοποίησης της αποστολής της και της παραγωγής μαχητών – ηγητόρων, εφαρμόζει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ιεραρχίας, ένα αναβαθμισμένο και δυναμικό πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης, που εκτελείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους παράλληλα με την ακαδημαϊκή και ολοκληρώνεται με την θερινή εφαρμοσμένη στρατιωτική εκπαίδευση στην περιοχή Λιτοχώρου. Στο πλαίσιο … Continue reading Νέα Εκπαιδευτική Αξιολόγηση των Ευελπίδων