Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

MUNIN S-1200 Armored το νέο ταχύπλοο των Αμφιβίων Καταδρομών

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στις 13 Απριλίου, η ΓΔΑΕΕ προχώρησε σε κατακύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη 41 Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού», αποδεχόμενη την προσφορά της εταιρείας VIKING NORSAFE LIFE – SAVING EQUIPMENT HELLAS S.A. για τον Υπ. Αριθ.
04/18 διαγωνισμό. Την προηγουμένη, το Υποπρόγραμμα ήταν ένα εξ αυτών που ενέκρινε η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων & Συμβάσεων της Βουλής.

Η σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 7ετούς διαρκείας, είναι εντός του ανώτατου συνολικού ποσού των 15.997.845,97 € συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων,φόρων, δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών που επιβαρύνουν την προμήθεια. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με κρατήσεις 4,096% (4% υπέρ ΜΤΣ, 0,08% χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου, 0,016% υπέρ ΟΓΑ) επί της καθαρής αξίας των συμβατικών υλικών. Η συμφωνία θα εκτελεσθεί με ανάθεση κάθε έτος εκτελεστικής συμβάσεως που αναλόγως της διατιθέμενης πιστώσεως θα αφορά 5 ως 7 σκάφη ενώ αναλόγως θα διαμορφώνεται και ο αριθμός των προς συντήρηση σκαφών του τύπου. Στην απόφαση, περιλαμβάνεται πίνακας ενδεικτικών ποσοτήτων ανά ετήσια σύμβαση προμήθειας, με 5 σκάφη το πρώτο έτος και από 6 τα επόμενα έξι έτη ενώ σε συντήρηση θα υποβληθούν 5 σκάφη το δεύτερο έτος, 11 το τρίτο, 17 το τέταρτο, 23 το πέμπτο, 29 το έκτο και 35 το έβδομο έτος.

Η VIKING NORSAFE LIFE – SAVING EQUIPMENT HELLAS S.A. οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και συστημάτων που το συνθέτουν (μηχανών, συστημάτων πλοήγησης, επικοινωνιών κ.λπ.) για 2 έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής ή για 240 ώρες λειτουργίας (όποιο επέλθει νωρίτερα). Ειδικώς για την μη εμφάνιση οσμώσεως ή διάβρωσης δίνεται εγγύηση τουλάχιστον 10 ετών και για την ποιότητα κατασκευής του συστήματος FEΝDER, τουλάχιστον 6 έτη.

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη προ της ενάρξεως κατασκευής των σκαφών, να παραδώσει εντός 5 μηνών, που θα ορίζεται στην 1η εκτελεστική σύμβαση, ένα σκάφος για δοκιμές/ αξιολόγηση/ πιστοποίηση ως «Βιομηχανικό
Πρότυπο». Το σκάφος που έχει επιλεγεί είναι το MUNIN S-1200 κόστους μονάδος 338.850 € που μαζί με όλα τα συστήματα, παρελκόμενα και τον φορέα μεταφοράς Roadmaster 999 ανέρχεται σε 390.191,37 € άνευ ΦΠΑ.

Τα σκάφη θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Θήβα, βασισμένη στο σχέδιο της μητρικής εταιρείας από την Δανία.

Σε επισυναπτόμενο ενημερωτικό φυλλάδιο, ο τύπος του σκάφους περιγράφεται ως MUNIN S-1200 Armored με συνολικό μήκος 12,2 μέτρα, οπλικό πλάτος 3,5 μέτρα, ύψος 3,9 μέτρα και βύθισμα 60-90 εκ. To ωφέλιμο φορτίο ορίζεται σε 3.100 κιλά ενώ η χωρητικότητα καυσίμου ανέρχεται σε 1.140 λίτρα, σε 3 δεξαμενές των 380 λίτρων εκάστη. Την πρόωση εξασφαλίζουν 3 εξωλέμβιοι κινητήρες Mercury Verado ισχύος 400 ίππων έκαστος ενώ από συστήματα αποστολής περιλαμβάνεται τυπικό ραντάρ Simrad Halo 24 μέγιστης εμβελείας 45 ν.μ. (89 χλμ.). Το σκάφος είναι πιστοποιημένο να επιχειρεί με ανέμους εντάσεως 8 Beaufort και ύψος κυματισμού μεγαλύτερο των 4 μέτρων.

Πέραν του κυβερνήτη και συγκυβερνήτη, υφίστανται 12 ειδικά καθίσματα με διατάξεις απορροφήσεως κραδασμών για μεταφερόμενο προσωπικό. Εξ αυτών, 6 θέσεις υφίστανται εντός της καμπίνας διακυβέρνησης η οποία είναι κλειστή, με θωρακισμένες διαφανείς επιφάνειες επιπέδου προστασίας NIJ III, για αντοχή σε βολίες φορητού οπλισμού 7,62 mm και θραύσματα. Σημειώνεται ότι αρχικώς είχε προσφερθεί το μοντέλο MUNIN S-1200 Open, όπως το ένα σκάφος που αγοράσθηκε πέρυσι και βρίσκεται ήδη σε υπηρεσία, χωρίς κλειστή καμπίνα αλλά η προδιαγραφή άλλαξε από πλευράς Ειδικών Δυνάμεων για τα 41 σκάφη.

Από πλευράς οπλισμού, αναμένεται τα νέα σκάφη να φέρουν παρεμφερή λύση με την σημερινή των Magna 960, δηλαδή βαρύ πολυβόλο Μ2ΗΒ των 12,7 mm στην πλώρη και ένα ή δύο πολυβόλα FN MAG 58 των 7,62 mm στην πρύμνη.

Γενικώς, για το συνολικό ύψος προμήθειας, οι Ειδικές Δυνάμεις θα αποκτήσουν ένα πιο σύγχρονο, ελαφρώς μεγαλύτερο και ανωτέρων επιδόσεων σκάφος, εν σχέση με το Magna 960 που θα αντικατασταθεί. Ωστόσο, το νέο σκάφος δεν παύει να αποτελεί και πάλι ένα μέσο μεταφοράς με στοιχειώδη οπλισμό αυτοάμυνας που δεν εκμεταλλεύεται ούτε την σύγχρονη τεχνολογία σταθεροποιημένων τηλεχειριζόμενων σταθμών οπλισμού που επιτυγχάνουν ανώτερη σκόπευση χωρίς έκθεση του χειριστή.

Και επισήμως στις Ειδικές Δυνάμεις τα 3 νέα ταχύπλοα σκάφη

Tags

Related Articles

Back to top button
Close