Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Και επισήμως στις Ειδικές Δυνάμεις τα 3 νέα ταχύπλοα σκάφη

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στα τέλη Μαΐου εντάχθηκαν στις μονάδες Ειδικών Δυνάμεων του Ελληνικού Στρατού τρία ταχύπλοα σκάφη που αγοράσθηκαν με επείγουσες διαδικασίες λόγω της οξύνσεως του λαθρομεταναστευτικού προβλήματος και της εμπλοκής των Αμφιβίων Καταδρομέων με τα πλωτά τους μέσα σε αποστολές επιτηρήσεως – αποτροπής στο Αιγαίο. Τα σκάφη κατέπλευσαν στις εγκαταστάσεις του ΚΕΕΔ στην Νέα Πέραμο στις αρχές Μαΐου κι ακολούθως η αρμόδια επιτροπή παραλαβής που είχε συγκροτηθεί, προέβη στις διαδικασίες αποδοχής πρόκειται τα νέα μέσα να προωθηθούν σε μονάδες της 13ης ΔΕΕ.

Το Rafnar 1100 Cabin.

Οι σχετικές διαδικασίες προμήθειας ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου έτους. Στις 19 Νοεμβρίου το ΓΕΣ εξέδωσε εντολή διενέργειας προμήθειας για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας σκαφών μεταφοράς προσωπικού και την επομένη η Ανωτάτη Διοίκηση Υποστηρίξεως Στρατού (ΑΣΔΥΣ) εξέδωσε την πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση υπ’ αρίθμ. 33-19, για την προμήθεια 4 Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού προς κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα Αρχή. Η προμήθεια αφορούσε σκάφη μη στρατιωτικών προδιαγραφών συγκεκριμένων χαρακτηριστικών με FOS 7 ετών, προϋπολογισθείσας αξίας 1.600.000 €, με αντιστοιχία τιμής ανά σκάφος τις 400.000 €.

Το ανοικτού τύπου Munin S1200 Open.

Στις 25 Νοεμβρίου αναδείχθηκαν ως προσωρινοί ανάδοχοι οι εταιρείες ΕΝΙΑ ΑΕ, VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EGUIPMENT AΕ και RAFNAR HELLAS IKE, για τη σύναψη συμβάσεως. Προτιμήθηκε να ανατεθεί σύμβαση σε πολλούς κατασκευαστές προκειμένου να επιτευχθεί η συντομότερη δυνατή παράδοση των σκαφών. Η ΕΝΙΑ ΑΕ προσέφερε το σκάφος Oceanic Stealth 120AB στην τιμή των 393.000 €) χωρίς ΦΠΑ με παροχή FOS 7 ετών, η δεύτερη το σκάφος Munin S1200 Open στην τιμή των 399.990 € και η τρίτη το σκάφος Rafnar 1100 Cabin στις τιμή των 399.000 €. Όλες οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ και περιλαμβάνουν 7ετή FOS.

Τα καθίσματα τύπου “σέλας” πίσω από την καμπίνα του Rafnar 1100 Cabin.

Στις 6 Δεκεμβρίου η ΑΣΔΥΣ αποφάσισε την ματαίωση της προσκλήσεως ως προς το ένα τμήμα της σύμβασης (1 ΤΣ), επειδή η διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης της μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς κατ’ άρθρο 106 παρ. 1α του Ν.4412/2016 και την επανάληψή της ως 1η επαναληπτική με τροποποίηση των όρων αυτής, σε όση έκταση απαιτείται. Ως εκ τούτου παραγγέλθηκαν τρία σκάφη.

Τα αντικραδασμικά καθίσματα στον χώρο διακυβέρνησης του Munin S1200 Open.

Το Oceanic Stealth 120AB βρίσκεται ήδη σε υπηρεσία με τις Ειδικές Δυνάμεις καθώς δύο σκάφη του τύπου αποκτήθηκαν μέσω δωρεάς του εφοπλιστή Αθανασίου Μαρτίνου. Είναι σκάφος κλειστού τύπου, με 3 εξωλέμβιους κινητήρες Mercury των 300 ίππων έκαστη. Η μέγιστη ταχύτητα ξεπερνά τους 50 κόμβους και στο εσωτερικό της καμπίνας μεταφέρονται 8 καταδρομείς ενώ εξωτερικά προς την πρύμνη, υφίστανται καθίσματα τύπου “σέλας” για άλλους 6. Στα ήδη εν υπηρεσία σκάφη, φέρεται έστορας στην πλώρη και άλλοι δύο πλευρικώς στην πρύμνη, για τοποθέτηση πολυβόλων και πολυβόλων βομβίδων.

Το Oceanic Stealth 120AB, βαμμένο γκρι, σε αντίθεση με τα δύο αρχικά που βρίσκονται σε υπηρεσία και είναι μαύρης αποχρώσεως.

Το Munin S1200 Open είναι ανοικτού τύπου αλλά ο χώρος διακυβέρνησης καλύπτεται από σκελετό αλουμινίου με κάλυμμα οροφής από υαλονήματα, που επιτρέπει την προσθήκη ολόπλευρων διάφανων επιφανειών ώστε να κλείνει. Στον χώρο αυτόν υπάρχουν 6 ειδικά αντικραδασμικά καθίσματα ενώ στην πρύμνη άλλα 8 κοινά καθίσματα τύπου “σέλας”. Η πρόωση εξασφαλίζεται από 3 εξωλέμβιους Mercury Verado των 400 ίππων, που επιτρέπουν ανάπτυξη μέγιστης ταχύτητος άνω των 60 κόμβων.

Το Munin S1200 Open.

Το Rafnar 1100 Cabin είναι κλειστού τύπου, με 6 άνδρες μεταφερόμενους εντός της καμπίνας από 4 σε καθίσματα στην πλώρη και την πρύμνη. Το σκάφος προωθείται από 3 εξωλέμβιους Mercury Verado των 350 ίππων και η μέγιστη ταχύτητά του υπερβαίνει τους 50 κόμβους.

Το Rafnar 1100 Cabin στο τρέιλερ μεταφοράς.

 

 

 

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close