Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΚΥΠΡΟΣ

Μνημόνιο συνεργασίας κυπριακού ΥΠΑΜ για Έρευνα & Καινοτομία σε θέματα Άμυνας

Rheinmetall Lynx

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Σκοπός του μνημονίου είναι ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Μεταξύ άλλων, το μνημόνιο προβλέπει την αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του ΙδΕΚ στη διαδικασία ανακοίνωσης προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων τις οποίες θα προκηρύσσει και θα χρηματοδοτεί το Υπουργείο Άμυνας, την αξιολόγησή τους μέσω του ΙδΕΚ και τη δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η διεξαγωγή κοινών ενημερωτικών ημερίδων για προώθηση της κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στις ένοπλες δυνάμεις και η προώθηση κοινών προγραμμάτων για αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας και άμυνας.

Προνοείται επίσης η αξιοποίηση από το ΙδΕΚ των εξειδικευμένων εργαστηρίων υψηλής τεχνολογίας της Εθνικής Φρουράς μέσω ένταξής τους στο ευρύτερο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας.

Στο πλαίσιο της υπογραφής του μνημονίου ο υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης ανέφερε ότι το Υπουργείο πραγματοποιεί ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για έμπρακτη στήριξη του τομέα έρευνας και καινοτομίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, ώστε να καταστήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία ανταγωνιστική. «Μέσα από τις δράσεις και ενέργειές μας τελικός μας στόχος είναι ένας, η περαιτέρω  ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς και της αποτρεπτικής μας ισχύος» τόνισε ο υπουργός.

Απ’ την πλευρά του, ο Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα και Καινοτομία Δρ. Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος χαιρέτισε την υπογραφή του μνημονίου σημειώνοντας ότι σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής και μίας συνεργασίας με καινοτόμο διάσταση, η οποία θα διασυνδέσει τον υψηλού επιπέδου ερευνητικό και καινοτόμο ιστό της χώρας. «Κοινός μας στόχο η περαιτέρω ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας, η τεχνολογική αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς καθώς και η δημιουργία και ανάπτυξη βιομηχανίας διπλής χρήσης στη χώρα μας μέσω ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας», επισήμανε ο κ. Μαστρογιαννόπουλος.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδίδει συνεχώς αυξανόμενη σημασία στην ανάπτυξη του τομέα Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Άμυνα, καθώς αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη εξειδικευμένης υψηλής τεχνογνωσίας, στην ενίσχυση της βιομηχανίας και γενικότερα της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη για πρώτη φορά στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου για την Άμυνα, του European Defence Fund (EDF), το οποίο θα συμπεριληφθεί στο επόμενο πολυετές Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαικής Ένωσης 2021-2027 και αναμένεται ότι θα διατεθούν 13 δισ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας.

Το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου καθιέρωσε πέρυσι τον Ιούνιο την Δράση “ΑΘΗΝΑ 2019” ώστε να συμβάλει προς την υλοποίηση της παραπάνω πολιτικής. Έχοντας προσδιορίσει τις ανάγκες ενίσχυσης ή/και συμπληρώσεως των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς, το υπουργείο έχει καθορίσει πέντε τομείς ενδιαφέροντος για Αμυντική Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία:

  1. Μη Επανδρωμένα Συστήματα/Οχήματα.
  2. Κυβερνοάμυνα και Ηλεκτρονικός Πόλεμος.
  3. Εξομοιώσεις και Εικονική Πραγματικότητα.
  4. Επιτήρηση.
  5. Επιχειρησιακή Ασφάλεια και Υγεία.

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close