Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΔΙΑΦΟΡΑ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κρυπτογραφίας – Κυβερνοασφάλειας – Πληροφοριακού Πολέμου στην ΣΣΕ

Rheinmetall Lynx

Μετά την επιτυχή έναρξη του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλού επιπέδου του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο θεματικό αντικείμενο “Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών (Master of Cryptography, Security and Information Systems)” (Π. Δ. 50/2020, ΦΕΚ 110Α’/11-6-2020), δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 η νέα σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων όσων επιθυμούν να εγγραφούν στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

➢ 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 28/03/2021

➢ 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 30/05/2021

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Η διάρκεια των σπουδών πλήρους φοίτησης στο αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διετής και οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ακόλουθες τρεις (3) βασικές κατευθύνσεις:

α. Κρυπτογραφία και Κυβερνοασφάλεια, με ειδίκευση στην Κρυπτογραφία ή την Κυβερνοασφάλεια

β. Πληροφοριακό Πόλεμο, με ειδίκευση στα Συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου ή τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο

γ. Γεωπληροφοριακά Συστήματα, με ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή τις Εφαρμογές Γεωπληροφοριών.

Οι τρεις κατευθύνσεις του Προγράμματος απευθύνονται τόσο σε Αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε κρίσιμης σημασίας αντικείμενα αποκτώντας ένα ισχυρό τίτλο σπουδών. Είναι διετούς διάρκειας, ενώ η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και προβλέπεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την υποστήριξη των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών για ειδικές κατηγορίες φοιτητών.

Η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τέτοιου περιεχομένου στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων καθιστά το όλο εγχείρημα εξαιρετικής σημασίας για την Ελλάδα, αφού πρόκειται για Πρόγραμμα με καινοτόμες γνωστικές κατευθύνσεις οι οποίες αναμένεται να παράγουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό και να προσφέρουν σημαντικά μαθήματα αρκετά από τα οποία θα διδαχθούν για πρώτη φορά από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.

Κάθε σχετική πληροφόρηση, η πρόσκληση ενδιαφέροντος, ως επίσης και οι αιτήσεις, τα έντυπα και οι σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://master.sse.gr/html/

Η Νέα Στρατιωτική Επανάσταση και η Ελληνική Αμυντική Στρατηγική

Tags

Related Articles

Back to top button
Close