Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακύρωση συμφωνίας για 3.800 αλεξίπτωτα για τον Ελληνικό Στρατό

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στις 2 Δεκεμβρίου η ΓΔΑΕΕ προέβη στην κατακύρωση Συμφωνίας Πλαίσιο 7ετούς διαρκείας για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια Αλεξιπτώτων Προσωπικού Στατικού Ιμάντα μετά Εφεδρικών Αλεξιπτώτων» στην εταιρεία IKNOWHOW, βάσει των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 04/2019 (Επαναληπτικός Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 03/16)

Η σύμβαση αφορά 2.100 κύρια κατευθυνόμενα αλεξίπτωτα στατικού ιμάντα τύπου MC1-1D συνοδευομένων από 1.700 εφεδρικά αλεξίπτωτα τύπου T-10R, κατασκευής της ισπανικής εταιρείας PARAFLY SA. 

Το πρόγραμμα είχε παρουσιασθεί στις 18 Νοεμβρίου από τον ΥΦΕΘΑ Νίκο Χαρδαλιά στα μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων & Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων, λαμβάνοντας θετική γνωμοδότηση.

Η σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας Πλαίσιο θα χρηματοδοτείται κάθε φορά από πιστώσεις του Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) και του εν λόγω υποπρογράμματος, εκτιμώμενου ανωτάτου ποσού 8.810.000 €. 

Το πρόγραμμα παραδόσεων προβλέπει 250 κύρια αλεξίπτωτο το πρώτο έτος, 600 το δεύτερο έτος και από 250 τα επόμενα πέντε έτη. Αντιστοίχως, το πρώτο έτος θα παραδοθούν 200 εφεδρικά αλεξίπτωτα, το δεύτερο έτος 400, το τρίτο 200, το τέταρτο 400, το πέμπτο 250 και το έκτο 300.

Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος των 7 ετών που αφορά την σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων προμήθειας αλεξιπτώτων, η Συμφωνία Πλαίσιο θα ανανεώνεται αυτομάτως σε ετήσια βάση μόνο ως προς τα άρθρα που απαιτείται να διατηρηθούν για τη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων Εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ) των υπό προμήθεια αλεξιπτώτων και μέχρι τη λήξη του χρόνου ζωής των αλεξιπτώτων (12+4,5 έτη).

Προμήθειες TOW 2, ΔΝΟ, αντιμέτρων τορπιλών, ηχοσημαντήρων, αλεξιπτώτων ενέκρινε η Βουλή

Tags

Related Articles

Back to top button
Close