Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Κατακύρωση διαγωνισμού για Εξομοιωτή Ελευθέρας Πτώσεως

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Με απόφαση του ΥΦΕΘΑ Ιωάννη Κεφαλλογιάννη στις 23 Νοεμβρίου, κατακυρώθηκε η ανάθεση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξομοιωτή Ελεύθερης Πτώσης (Αεροσήραγγα)» στον οικονομικό φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRITON ACT».

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε στις 27 Ιουλίου 2022 και στις 20 Οκτωβρίου 2023 εγκρίθηκε και έγινε αποδεκτή η προσφορά της ανωτέρω εταιρείας, η οποία αναδείχθηκε ως προσωρινός μειοδότης. Με την απόφαση του ΥΕΘΑ, εγκρίθηκε Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών της 26ης Οκτωβρίου και η κατακύρωση της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης θέματος, που διεξήχθη στις 30 Σεπ 2022, στην «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRITON ACT με διακριτό τίτλο «TRITON ACT ΑΤΕ», ο οποίος προσέφερε έγκυρη και παραδεκτή τιμή, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 1,50% με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 11.120.967,73 € άνευ ΦΠΑ 24%.

Υγειονομική Υποστήριξη Ειδικών Επιχειρήσεων… και όχι μόνο!

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close