Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Ήλθε το 10ο Rafale F3R – Τί γίνεται με τα έργα υποδομών στην Τανάγρα;

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Προσγειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της 21ης Δεκεμβρίου το “453”, δέκατο κατά σειρά μαχητικό Rafale F3R, όπως είχαμε αναφέρει προ ημερών. Με το νεοπαραληφθέν αεροπλάνο, η 332 Μοίρα έχει ήδη στην δύναμή της οκτώ μονοθέσια Rafale EG (“410”, “411”, “412”, “413”, “450”, “451”, “452”, “453”) και δύο διθέσια Rafale DG (“401”, “402”). Η εκπαίδευση διεξάγεται κανονικά, με την συνδρομή και του προσομοιωτή πτήσεων, ο οποίος λειτουργεί από το καλοκαίρι, στην θέση του αφαιρεθέντος προσομοιωτή των Mirage 2000.

Ενδιαφέρον όμως έχει η εξέταση και των λοιπών προνοιών των συμβάσεων προμήθειας που έχουν υπογραφεί για τα Rafale F3R. Ως προς την πώληση των αποσυρθέντων Mirage 2000EGM/BGM, δυστυχώς δύο έτη μετά την υπογραφή της αρχικής συμβάσεως, δεν έχει υλοποιηθεί. Η γαλλική πλευρά είχε δεχθεί να τα αγοράσει με ικανοποιητικό τίμημα στην κατάσταση στην οποία ευρίσκοντο αλλά όσο διαρρέει ο χρόνος, δημιουργείται προβληματισμός ως προς αυτό το σκέλος της συμφωνίας, από το οποίο η ελληνική πλευρά υποτίθεται ότι αναμένει κάποια χρηματική ροή.

Από εκεί και πέρα, η ελληνική πλευρά υπολογίζει στις προβλέψεις της δεύτερης συμπληρωματικής συμβάσεως που υπεγράφη στις 24 Μαρτίου 2022 για τα έξι τελευταία μαχητικά, ως προς την διασφάλιση της ασφαλείας εφοδιασμού. Το θέμα χειρίζεται η ΓΔΑΕΕ που βρίσκεται σε επαφή με την Dassault Aviation καθώς πέραν προτάσεων που αφορούν έργα υποδομών, υπάρχει και η διάσταση της εμπλοκής της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ).

Σύμφωνα με απάντηση του ΥΕΘΑ Νικολάου Παναγιωτόπουλου στις 17 Αυγούστου 2022 σε σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή, η Dassault Aviation είχε καταθέσει τις παρακάτω προτάσεις:
• Στη σύσταση ενός τοπικού κέντρου υποστήριξης για τη μακρόχρονη υποστήριξη των Α/Φ RAFALE της ΠΑ από πλευράς διαχείρισης της επιμελητείας τους (logistics). Το κέντρο θα παρέχει υποστήριξη στην εφοδιαστική διαχείριση των ανταλλακτικών, στην τεχνολογία πληροφοριών και τεχνική βοήθεια.
• Στην ενίσχυση της ασφάλειας και των ικανοτήτων των Μονάδων υποδοχής και λειτουργίας των Α/Φ RAFALE, μέσω διενέργειας μελετών για τον προσδιορισμό των αναγκών της ΠΑ.
• Στην εξέταση συμμετοχής ελληνικών εταιρειών ως υποκατασκευαστές σε αμυντικά και εμπορικά προγράμματα εν γένει, βάσει των συνεργασιών που η κάθε εταιρεία είτε ήδη έχει είτε σχεδιάζει να αναπτύξει με Έλληνες εταίρους.
• Στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε Έλληνες εταίρους στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών.
• Στη σύσταση ενός Περιφερειακού Κέντρου Συντήρησης Α/Φ RAFALE στην Τανάγρα, ικανού να παρέχει ενδιαμέσου επιπέδου συντήρηση (Intermediate level) σε στόλους Α/Φ αυτού του τύπου για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
• Στην ανακαίνιση συγκεκριμένων κτιριακών υποδομών στην Τανάγρα για να υποστηρίζονται οι πτήσεις και οι εργασίες συντήρησης των Α/Φ.
• Στη συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια και Έλληνες εταίρους για την έρευνα και υποστήριξη συμμετοχής σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
• Στη σύσταση ειδικής ομάδας από προσωπικό των εταιρειών στην Ελλάδα για τη διαχείριση των ανωτέρω.

Εκ των ανωτέρω, αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση για Περιφερειακό Κέντρο Συντήρησης Rafale δεν υφίσταται πλέον. Αυτή, αφορούσε όχι την ΕΑΒ αλλά την Πολεμική Αεροπορία, ώστε να αποκτήσει δυνατότητα συντηρήσεως Rafale και άλλων χωρών, όπως επί παραδείγματι της Αιγύπτου. Προφανώς στην θέση αυτής της προτάσεως, αναμένεται από τους Γάλλους κάποια άλλη, για να καλύψει το κενό. Κατά τα άλλα, πλην των θεμάτων που άπτονται της ΕΑΒΙ, η Πολεμική Αεροπορία ενδιαφέρεται περισσότερο για τις υποδομές που έχουν προτείνει οι Γάλλοι, και αφορούν αποθήκες και υπόστεγα, πέραν των έργων υποδομών που προγραμματίζει η ίδια η Πολεμική Αεροπορία για την 114 Πτέρυγα Μάχης. Οι σχετικές συζητήσεις με τους Γάλλους βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Η πλήρης απάντηση του ΥΕΘΑ Νικολάου Παναγιωτόπουλου στις 17 Αυγούστου, είχε ως εξής:

«Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης, με θέμα “Αθέτηση συμφωνίας από την Dassault Aviation”, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την “DASSAULT AVIATION”, κατασκευάστρια εταιρεία του αεροσκάφους (Α/Φ) RAFALE, και έχει ήδη αιτηθεί ενημέρωση για τους τομείς συνεργασίας με την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ), στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασμού του προγράμματος.
Περαιτέρω, ζητήθηκε η εξέταση ενός προσδόκιμου σχεδίου συμμετοχής της ΕΑΒΙ στο εν λόγω πρόγραμμα, και ειδικότερα της δυνατότητας ένταξης της ΕΑΒΙ στον ευρύτερο κύκλο των υποκατασκευαστών των συστημάτων τους, γνωστοποιώντας συγκεκριμένα στοιχεία του σχεδιασμού τους.
Ακολούθως, κατά την περίοδο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για τη συμπληρωματική προμήθεια των έξι (6) μαχητικών Α/Φ RAFALE και σε απάντηση για τα ανωτέρω θέματα, η εταιρεία γνωστοποίησε εγγράφως συγκεκριμένες προτάσεις, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασμού και της συμμετοχής της ΕΑΒΙ στο πρόγραμμα, ενώ δεσμεύτηκε για την υλοποίησή τους. Ειδικότερα, οι προτάσεις της εταιρείας συνοψίζονται ως εξής:
• Στη σύσταση ενός τοπικού κέντρου υποστήριξης για τη μακρόχρονη υποστήριξη των Α/Φ RAFALE της ΠΑ από πλευράς διαχείρισης της επιμελητείας τους (logistics). Το κέντρο θα παρέχει υποστήριξη στην εφοδιαστική διαχείριση των ανταλλακτικών, στην τεχνολογία πληροφοριών και τεχνική βοήθεια.
• Στην ενίσχυση της ασφάλειας και των ικανοτήτων των Μονάδων υποδοχής και λειτουργίας των Α/Φ RAFALE, μέσω διενέργειας μελετών για τον προσδιορισμό των αναγκών της ΠΑ.
• Στην εξέταση συμμετοχής ελληνικών εταιρειών ως υποκατασκευαστές σε αμυντικά και εμπορικά προγράμματα εν γένει, βάσει των συνεργασιών που η κάθε εταιρεία είτε ήδη έχει είτε σχεδιάζει να αναπτύξει με Έλληνες εταίρους.
• Στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε Έλληνες εταίρους στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών.
• Στη σύσταση ενός Περιφερειακού Κέντρου Συντήρησης Α/Φ RAFALE στην Τανάγρα, ικανού να παρέχει ενδιαμέσου επιπέδου συντήρηση (Intermediate level) σε στόλους Α/Φ αυτού του τύπου για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
• Στην ανακαίνιση συγκεκριμένων κτιριακών υποδομών στην Τανάγρα για να υποστηρίζονται οι πτήσεις και οι εργασίες συντήρησης των Α/Φ.
• Στη συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια και Έλληνες εταίρους για την έρευνα και υποστήριξη συμμετοχής σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
• Στη σύσταση ειδικής ομάδας από προσωπικό των εταιρειών στην Ελλάδα για τη διαχείριση των ανωτέρω.
Επιπρόσθετα, στις συμβάσεις 013Γ/20 και 014Γ/20, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες συμβάσεις Τροποποίησης Νο1 στα άρθρα 49 και 43 αντίστοιχα, αποτυπώνεται η δέσμευση των μερών να μελετήσουν έργα αεροπορικής άμυνας, τα οποία είναι επωφελή για την εφαρμογή των συμβάσεων και θα αφορούν στην προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της Ελληνικής Εθνικής Άμυνας και την ασφάλεια εφοδιασμού της, στο πλαίσιο της παρ.1 του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εφαρμογή αυτού, η Ελληνική πλευρά βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την κατασκευάστρια εταιρεία για την κατάρτιση τέτοιων έργων αεροπορικής άμυνας που να ικανοποιούν τις δεσμεύσεις των προβλέψεων του άρθρου.
Συμπερασματικά, στο πλαίσιο των προαναφερομένων, υφίσταται πρόθεση δέσμευσης του προμηθευτή για την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας (114ΠΜ), για την επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της, στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος έργων της ΠΑ, τα οποία στην παρούσα φάση βρίσκονται σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας και εκτέλεσης».

Πως “μετρούν” οι Γάλλοι το δομικό όριο ζωής και την κόπωση των Rafale

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close