Για Κέντρο Αριστείας Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ προτείνει η Ελλάδα το ΚΕΑΠ

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στο Στρατόπεδο ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΙΝΣΚΗ επισκέφθηκε ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στις 19 Νοεμβρίου, προκειμένου να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών που αφορούν στην υποστήριξη των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων, που εδρεύουν σε αυτό, ενώ ενημερώθηκε και για την διεξαγωγή της εκπαίδευσης προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων … Continue reading Για Κέντρο Αριστείας Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ προτείνει η Ελλάδα το ΚΕΑΠ