Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

FOS εργοστασιακής συντηρήσεως αεροκινητήρων F100-PW-229 της Πολεμικής Αεροπορίας

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στις 12 Ιανουαρίου η αμερικανική Υπηρεσία Συνεργασίας Ασφαλείας Άμυνας (DSCA) ανακοίνωσε την έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών πιθανής Στρατιωτικής Πωλήσεως Αλλοδαπής (FMS) στην Ελλάδα με FOS Συντηρήσεως Αεροκινητήρων F100-PW-229 με κατ’ εκτίμηση κόστος 233 εκατ. $. Την ίδια ημέρα η DSCA ενημέρωσε σχετικώς το Κονγκρέσο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της DSCA, το ελληνικό αίτημα αφορούσε προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή απαρτίων και παρελκομένων, υπηρεσίες επισκευής και επιστροφής, βιβλιογραφία και τεχνικά εγχειρίδια για την συντήρηση και διατήρηση των κινητήρων σε εργοστασιακό επίπεδο (Depot Level). 

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη ικανότητος εργοστασιακής συντηρήσεως των F100 της Πολεμικής Αεροπορίας αναφέρεται μεταξύ των στόχων της ΕΑΒ. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει αναπτύξει δυνατότητα συναρμολογήσεως δύο εκ των τεσσάρων υποσυγκροτημάτων του κινητήρα και συγκεκριμένως του Inlet Fan και του Augmentor Duct Nuzzle. Η περαιτέρω ανάπτυξη της δυνατότητος επισκευής των υπολοίπων δύο υποσυγκροτημάτων, του Core και του Fan Drive Turbine, αναμενόταν να ολοκληρωθεί το 2018 πλην όμως αυτό δεν πραγματοποιήθηκε.

Το 2020 από πλευράς Πολεμικής Αεροπορίας καταρτίσθηκε αντίστοιχο πρόγραμμα αναπτύξεως δυνατότητος εργοστασιακής συντηρήσεως των μειζόνων συγκροτημάτων Fan, Core και Fan Drive Turbine στο ΚΕΑ και υλοποίηση της εργοστασιακής συντηρήσεως των F100-PW-229 των αεροσκαφών του προγράμματος Peace Xenia IV. Το συνολικό κόστος του προγράμματος προϋπολογιζόταν σε 224.553.653 €.

Εγκρίθηκε νέα τετραετής FMS “Q Case” για τα Ελληνικά F-16

Tags

Related Articles

Back to top button
Close