Εγκρίθηκε νέα τετραετής FMS “Q Case” για τα Ελληνικά F-16

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στις 3 Αυγούστου, η Υπηρεσία Αμυντικής Ασφάλειας και Συνεργασίας (DSCA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε την έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών της πιθανής Στρατιωτικής Πωλήσεως Αλλοδαπής (FMS) προς την Ελλάδα με αντικείμενο Υλικά & Υπηρεσίας Υποστηρίξεως F-16 και σχετιζόμενο εξοπλισμό, εκτιμώμενου κόστους 270 εκατ. $. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε … Continue reading Εγκρίθηκε νέα τετραετής FMS “Q Case” για τα Ελληνικά F-16