Εξοπλιστικό 2024-2035 ύψους 19,5 δισ. € περίπου

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στις 24 Νοεμβρίου 2023 ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας ζήτησε επαναπροτεραιοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ο ΥΕΘΑ, είχε περιγράψει μιλώντας στην Βουλή στις 8 Ιουλίου 2023, ότι επρόκειτο όχι μόνο να συνεχιστούν αλλά και να επιταχυνθούν εξοπλιστικά προγράμματα, αναφερόμενος συγκεκριμένα σε 19 προγράμματα προμηθειών ύψους 11,5 δισ. €, στα … Continue reading Εξοπλιστικό 2024-2035 ύψους 19,5 δισ. € περίπου