Ετήσιο λειτουργικό κόστος φρεγατών: μια καταθλιπτική σύγκριση

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Σε μερικά χρόνια, με τις συμβάσεις που ετοιμάζεται να αναθέσει η κυβέρνηση, ένας σημαντικός αριθμός φρεγατών και κορβετών θα ενταχθεί στην δύναμη του Στόλου, επιτρέποντας την απόσυρση μονάδων παλαιών αλλά, το σημαντικότερο, ελλιπώς συντηρημένων. Δεν είναι μόνο η παλαιότητα ενός πολεμικού πλοίου, η οποία σήμερα προσδιορίζεται κατά βάση από το τεχνολογικό … Continue reading Ετήσιο λειτουργικό κόστος φρεγατών: μια καταθλιπτική σύγκριση