Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΚΥΠΡΟΣ

Εργαστήρι Έρευνας & Καινοτομίας Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου

Rheinmetall Lynx

Κατά την χθεσινή έναρξη των διήμερων εργασιών του Εργαστηρίου Έρευνας και Καινοτομία του Υπουργείου Αμύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο υπουργός Αμύνης Χαράλαμπος Πετρίδης εκφώνησε την παρακάτω ομιλία:

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση, η οποία αποτελεί δράση που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας για ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της Άμυνας.

Το σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις, οι οποίες πηγάζουν από τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και ανταγωνισμούς, αλλά και από τη διαχρονική απειλή του τουρκικού επεκτατισμού. Για το σκοπό αυτό η αμυντική πολιτική του ΥΠΑΜ στοχεύει, ανάμεσα στα άλλα, στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με χώρες που μοιράζονται μαζί μας τις ίδιες γεωπολιτικές ανησυχίες. Επιπρόσθετα συμπλέουμε με τους εταίρους μας στην ΕΕ, που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας και στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.

Την ίδια στιγμή, η οικονομική κρίση που βίωσε η πατρίδα μας αλλά και η πανδημία έχουν διαμορφώσει πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες. Παρά την αντιστροφή του αρνητικού κλίματος που πέτυχε η κυβέρνηση και παρά τις συνθήκες σταθερότητας και εμπιστοσύνης που έχουν επιτευχθεί, απαιτείται να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και να στηριχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Το Υπουργείο Άμυνας, το τελευταίο διάστημα, έχει αναλάβει να υλοποιήσει, να μου επιτραπεί ο όρος, τη δική του «καινοτομία», εφαρμόζοντας συγκεκριμένη στρατηγική που εξυπηρετεί παράλληλα, τόσο την ενίσχυση της ασφάλειας, όσο και της ευημερίας του κυπριακού λαού. Οι δράσεις της αποσκοπούν στη διασύνδεση της προσπάθειας ενίσχυσης των αμυντικών μας δυνατοτήτων με την έρευνα και την πραγματική οικονομία καθώς επίσης και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και του Υπουργείου.

Η πτυχή αυτή της πολιτικής του Υπουργείου υλοποιείται στη βάση 2 πυλώνων: Ο 1ος αφορά στη χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας με τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου, ενώ ο 2ος αφορά στην υποβοήθηση των κυπριακών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και άντληση κονδυλίων.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο συμφωνίες με Κυπριακά Ερευνητικά Κέντρα και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση των 2 πρώτων έργων Έρευνας και Καινοτομίας στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, της γνωστής Δράσης «ΑΘΗΝΑ – 2019». Το Υπουργείο θα καταβάλει συνολική χρηματοδότηση 900 χιλιάδων ευρώ.

Επιπρόσθετα, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην Άμυνα (EDIDP) 10 προτάσεις με κυπριακή συμμετοχή πέτυχαν συγχρηματοδότηση από το Ταμείο. Η συνεισφορά του Υπουργείου υπολογίζεται στις 400 χιλ. ευρώ περίπου με πολλαπλάσια έσοδα για τις εταιρείες και την Κυπριακή οικονομία περί τα 4.5 εκατομμύρια. Τέλος, η πρόταση του Υπουργείου Άμυνας για ανάπτυξη των δυνατοτήτων σε τεχνολογίες διττής χρήσης (dual use) και για την αναβάθμιση και διαβάθμιση εργαστηρίων των Ερευνητικών Κέντρων, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αντλεί χρηματοδότηση (3 εκατ. ευρώ) από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η προσπάθεια αυτή αναμφίβολα θα οδηγήσει σε ενίσχυση των δυνατοτήτων του κυπριακού οικοσυστήματος να δώσει λύσεις σε θέματα αμυντικών δυνατοτήτων εκ των έσω, θα καταστήσει τα ερευνητικά μας ιδρύματα και επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικά, θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και θα διευρύνει τα μελλοντικά πεδία συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου, της πανεπιστημιακής κοινότητας και των επιχειρήσεων. Θα επιφέρει έτσι σημαντικά χειροπιαστά οφέλη στην παραγωγική οικονομία.

Η επιτυχία της πολιτικής του ΥΠΑΜ δε θα ήταν δυνατή χωρίς την ικανότητα που έχουν επιδείξει η πανεπιστημιακή μας κοινότητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που έχει καταβληθεί αλλά και να αναγνωρίσω την τεράστια πρόοδο που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα στον τομέα της έρευνας.

Σημαντική συμβολή στην επιτυχία των προσπαθειών μας έχουν επίσης το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστίες τόσο για την υποστήριξη της πρότασής μας στο Σχέδιο Ανάκαμψης, όσο και για την καθόλα άψογη συνεργασία μας εντός της επιτροπής Συντονιστών Έρευνας και Καινοτομίας, αλλά και να τονίσω τη σημασία του συντονισμού των προσπαθειών των κυβερνητικών φορέων στη δημιουργία υψηλών επίπεδων ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Ευχαριστίες θέλω επίσης να εκφράσω στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για την πολύτιμη βοήθεια. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο ΚΕΒΕ για τη φιλοξενία της σημερινής εκδήλωσης.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας για τις προσπάθειες και τους πόρους που έχουν διαθέσει για τη στήριξη της πολιτικής μας”.

Συμμετοχή κυπριακών εταιρειών σε 5 νέα προγράμματα EDIDP της ΕΕ

Tags

Related Articles

Back to top button
Close