Επίκειται η προμήθεια 4 Οχημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Την επικείμενη προμήθεια 4 οχημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων για τις ελληνικές Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων, υπενθύμισε η παρουσία στην DEFEA 2021 του Οχήματος Παντοδαπού Εδάφους MRZR 4 της αμερικανικής Polaris. Το MRZR 4 είναι υποψήφιο και όπως φαίνεται προσεγγίζει καλύτερα τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Πρόκειται … Continue reading Επίκειται η προμήθεια 4 Οχημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων