Εκπαίδευση προσωπικού της ΔΕΠ στα οχήματα Polaris MRZR 4

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Εκπαίδευση προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ στον χειρισμό, λειτουργία και συντήρηση των νεοαποκτηθέντων Οχημάτων Ειδικών Αποστολών Polaris MRZR 4, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5-14 Σεπτεμβρίου. Τα οχήματα παραδόθηκαν μερικές ημέρες πριν, στις 25 Αυγούστου και είναι συνολικώς τέσσερα, πλήρους διαμορφώσεως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΠ. Το κόστος ανήλθε σε … Continue reading Εκπαίδευση προσωπικού της ΔΕΠ στα οχήματα Polaris MRZR 4