Έγκριση προμήθειας 60 κεφαλών αρματοφορέων Μ1070Α1 ως EDA

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Ο ΥΦΕΘΑ Νικόλαος Χαρδαλιάς, ενημέρωσε στις 30 Μαρτίου τα μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, για την ενεργοποίηση δύο εξοπλιστικών προγραμμάτων αρμοδιότητας ΓΕΑ και ενός αρμοδιότητας ΓΕΣ, τα οποία έλαβαν θετική γνωμοδότηση. Αναλυτικά, επρόκειτο για τα προγράμματα: Υποστήριξη εθνικών σταθμών ασυρμάτων ασφαλούς επικοινωνίας με δυνατότητα κρυπτασφάλισης … Continue reading Έγκριση προμήθειας 60 κεφαλών αρματοφορέων Μ1070Α1 ως EDA