Δούρειος Ίππος Podcast short # 010: Ενέδρα στην Ουκρανία

Περιγραφή από τον Περικλή μιας από τις συνήθεις αποστολές που εκτελούν καθημερινά οι μονάδες πεζικού. Επιλέχθηκε μία αποστολή που δεν έχει τίποτα εντυπωσιακό από πλευράς αποτελέσματος αλλά αναδεικνύει τα απρόβλεπτα που επηρεάζουν καθώς και τις αδυναμίες, όχι της μίας πλευράς μόνο αλλά αμφοτέρων των αντιμαχομένων, όσον αφορά εκπαίδευση και αξιόμαχο, ώστε να μεταφερθεί μια πιο … Continue reading Δούρειος Ίππος Podcast short # 010: Ενέδρα στην Ουκρανία