Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΔΙΑΦΟΡΑ

Δούρειος Ίππος Podcast short # 010: Ενέδρα στην Ουκρανία

Περιγραφή από τον Περικλή μιας από τις συνήθεις αποστολές που εκτελούν καθημερινά οι μονάδες πεζικού. Επιλέχθηκε μία αποστολή που δεν έχει τίποτα εντυπωσιακό από πλευράς αποτελέσματος αλλά αναδεικνύει τα απρόβλεπτα που επηρεάζουν καθώς και τις αδυναμίες, όχι της μίας πλευράς μόνο αλλά αμφοτέρων των αντιμαχομένων, όσον αφορά εκπαίδευση και αξιόμαχο, ώστε να μεταφερθεί μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της φυσιογνωμίας των επιχειρήσεων μικρών κλιμακίων. Σημειώνεται ότι η περιγραφόμενη αποστολή αναλήφθηκε από μια κοινή μονάδα πεζικού καθώς αποστολές αναγνωρίσεως, μολύνσεως δρομολογίων, ενεδρών κ.λπ. διεξάγονται καθημερινά, και δεν αποτελούν έργο μόνο κάποιων επιλέκτων δυνάμεων.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close