Δούρειος Ίππος Podcast # 047 – Συζήτηση με τον Ανθστή (ε.α.) Βαγγέλη Τρασάνη

Ο Βαγγέλης Τρασάνης είναι Ανθυπασπιστής ε.α. με 26 χρόνια υπηρεσίας στις Ειδικές Δυνάμεις και Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων. Υπήρξε ο πρώτος Υπασπιστής Διοικήσεως του τότε ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ (σήμερα ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠ) την περίοδο 2017-18. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και υποψήφιος διδάκτωρ στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ του Ηνωμένου Βασιλείου, με αντικείμενο έρευνας την … Continue reading Δούρειος Ίππος Podcast # 047 – Συζήτηση με τον Ανθστή (ε.α.) Βαγγέλη Τρασάνη