Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΕΛΛΑΔΑ

Δούρειος Ίππος Podcast # 047 – Συζήτηση με τον Ανθστή (ε.α.) Βαγγέλη Τρασάνη

Ο Βαγγέλης Τρασάνης είναι Ανθυπασπιστής ε.α. με 26 χρόνια υπηρεσίας στις Ειδικές Δυνάμεις και Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων. Υπήρξε ο πρώτος Υπασπιστής Διοικήσεως του τότε ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ (σήμερα ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠ) την περίοδο 2017-18. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και υποψήφιος διδάκτωρ στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ του Ηνωμένου Βασιλείου, με αντικείμενο έρευνας την ακαδημαϊκή επιμόρφωση των Υπαξιωματικών Ειδικών Επιχειρήσεων της Συμμαχίας. Έχει συγγράψει μαζί με τον Υπολοχαγό ε.α. Γιώργο Δημητρόπουλο τρία βιβλία με αντικείμενα στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Μια συζήτηση πάνω στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των υπαξιωματικών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα στις Ειδικές Δυνάμεις και Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων.

Στεκόμαστε επίσης στον θεσμό του Υπασπιστή Διοικήσεως που έχει υιοθετηθεί και στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η ηγεσία θεωρεί ότι πρόκειται για θεσμό – ακρογωνιαίο λίθο στην βελτίωση και συνεχή εξέλιξη του Στρατεύματος.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close