Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΔΙΑΦΟΡΑ

Δημοκρατικά Τάγματα – “Οι Πραιτωριανοί” της Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας 1923-1926

Rheinmetall Lynx

Συγγραφέας: Ιωάννης Β. Δασκαρόλης

Εκδόσεις: Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2019

Σελίδες: 696.

Το πρώτο μισό του 20ού αιώνα είναι πλήρες πολιτικών και πολεμικών γεγονότων για το ελληνικό κράτος και τον Ελληνισμό γενικότερα. Η περίοδος μάλιστα, μεταξύ 1909-1936, διακρίνεται και από το γεγονός της εμφάνισης του μεγάλου πολιτικού Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και του Διχασμού που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της χώρας και διαίρεσε τον λαό με τραγικά αποτελέσματα. Όπως είναι φυσικό, η περίοδος αυτή έχει να αναδείξει μια πλούσια βιβλιογραφία, ιδίως κατά τις πολεμικές περιόδους.

Ωστόσο, η περίοδος του Μεσοπολέμου για την Ελλάδα (1923-1940) και ειδικότερα αυτή της δεκαετίας του 1920 μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, “κυριαρχείται” βιβλιογραφικά από την τελευταία κυβερνητική θητεία του Βενιζέλου (1928-1932). Αυτό έρχεται ως συνέχεια του γεγονότος ότι την δεκαετία του 1920 σημειώνεται απόλυτη επικράτηση των Βενιζελογενών κομματικών παρατάξεων, αφού έχει ανακηρυχθεί και η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία.

Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη ως γεγονός, η παρουσίαση του βιβλίου «Δημοκρατικά Τάγματα – οι “Πραιτωριανοί” της Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας», του Ιωάννη Β. Δασκαρόλη, που πραγματεύεται λεπτομερώς την ελληνική πολιτική πραγματικότητα την περίοδο 1923-1926. Η περιγραφή της ίδρυσης, ανάπτυξης και δράσης των Δημοκρατικών Ταγμάτων και η εξέταση του ιδιόμορφου αυτού ένοπλου οργανισμού, αποτελούν μόνο την αφορμή, ώστε ο αναγνώστης όχι μόνο να μορφώσει άποψη για τον βαθμό εμπλοκής τους στην διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων στην τότε Ελλάδα, αλλά ο συγγραφέας επιχειρεί να ξεδιπλώσει στον αναγνώστη και την εσωτερική πολιτική ιστορία της χώρας.

Πράγματι, η εξιστόρηση των ρευστών πολιτικών γεγονότων που συντάραζαν κυριολεκτικά την χώρα, είναι μεν σύντομη αλλά η γραφή του συγγραφέα τόσο περιεκτικά πλήρης και κατανοητή, ώστε ο μελετητής αποκτά ολοκληρωμένη και σφαιρική άποψη, που είναι και το ζητούμενο. Με την διαρκή εναλλαγή παρουσίασης των πολιτικών κινήσεων εντυπωσιασμού, σκοπιμότητας, ελιγμών, σύμπηξης συμμαχιών των πολιτικών αρχηγών, σε συνδυασμό με τις συνωμοσίες, εκβιασμούς, διαπλοκές και επεμβάσεις από τον έτερο πόλο πολιτικών ζυμώσεων, τον στρατιωτικό παράγοντα, σχηματίζεται μια σχετικά αυθεντική παράσταση των πραγμάτων, όπως αυτά εξελίχθηκαν στην ελληνική κοινωνία της συγκεκριμένης περιόδου, αλλά και του Μεσοπολέμου γενικότερα.

Πολύ σημαντικές λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο έργο είναι η κατά την διάρκεια της αφήγησης των εξελίξεων σε πολιτικό επίπεδο, διείσδυση σε θέματα κοινωνικά, οικονομικά και διπλωματικά, ώστε να χαίρει πληρότητας το γενικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετούνται τα δεδομένα που παρατίθενται. Παρατηρείται δε, ότι ο συγγραφέας δεν αποφεύγει να εκφράσει τις προσωπικές του απόψεις επί θεμάτων, των οποίων η διευκρίνιση και σχολιασμός θα ήταν ζητούμενο για τον αναγνώστη.

Αυτονόητο τέλος είναι, το εντελώς πρωτότυπο του θέματος του βιβλίου, που δεν είχε καλυφθεί από την έως σήμερα βιβλιοπαραγωγή και ακαδημαϊκή έρευνα, που αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που θα διεγείρουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών. Η αποκάλυψη –με σκληρό ίσως τρόπο– της εξελικτικής πορείας της Δημοκρατίας μας σήμερα, είναι ένα σημαντικό δίδαγμα για τον κάθε Έλληνα και ο αναγνώστης του βιβλίου θα μπορέσει να εκτιμήσει περισσότερο, το σημερινό επίπεδο της πολιτικής ζωής, επιζητώντας τίποτα λιγότερο πέρα από την διαρκή εξυγίανση/ εκσυγχρονισμό του πολιτικού κόσμου και της τελική έφοδο της χώρας προς τα εμπρός.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close