Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΚΥΠΡΟΣ

Διαδικαστικές καινοτομίες στην Εθνική Φρουρά: Ηλεκτρονική εγγραφή και ταχεία κατάταξη νεοσυλλέκτων  

Rheinmetall Lynx

Γράφει ο Δρ. Πέτρος Σαββίδης

Για δεύτερη συνεχή χρονία η Εθνική Φρουρά εφαρμόζει καινοτομίες στην κατάταξη των νεοσυλλέκτων οπλιτών που εξυπηρετούν την υγειονομική ασφάλεια των νέων εθνοφρουρών, αλλά και τις επιχειρησιακές ανάγκες της Δύναμης μετά την μείωση της στρατωτικής θητείας σε 14 μήνες. Αφορμή της θεσμικής, πλέον, υιοθέτησης των νέων διαδικασιών, αποτέλεσε η περσινή κατάταξη, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, κατά την οποία η ΕΦ υιοθέτησε, σε πειραματική βάση, την ιδέα της ηλεκτρονικής εγγραφής των νεοσυλλέκτων και την ταχεία κατάταξή τους, καθώς, επίσης, και τη διεξαγωγή της βασικής τους εκπαίδευσης στις μονάδες που θα υπηρετούσαν τη θητεία τους αντί των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ). Μετά από αξιολόγηση της περσινής διαδικασίας, αποφασίστηκε από το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ, η θεσμοθέτηση της νέας διαδικασίας, αφού αποφεύγονται, πλέον, οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και η πολυήμερη ταλαιπωρία των νεοσυλλέκτων στα ΚΕΝ, μέχρι τη συμπλήρωση της διαδικασίας κατάταξης που διαρκούσε σχεδόν δύο εβδομάδες. Η νέα διαδικασία διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις:

α) Προκαταρκτική ηλεκτρονική εγγραφή των νεοσυλλέκτων, σε ειδική πλατφόρμα που δημιούργησε το Υπουργείο Άμυνας, έξι εβδομάδες πριν την έναρξη της κατάταξής τους στα μέσα Ιουλίου. Η ηλεκτρονική εγγραφή περιλαμβάνει την επιβεβαίωση των στοιχείων των νεοσυλλέκτων, την καταγραφή των ακαδημαϊκών τους προσόντων, την επιλογή των Όπλων – Σωμάτων και της φρουράς προτίμησής τους, την εκδήλωση της επιθυμίας για υπηρεσία σε ειδικές μονάδες (καταδρομείς, βατραχάνθρωποι, στρατονόμοι) ή ως Υποψήφιοι Δόκιμοι Αξιωματικοί (ΥΕΑ) στην Ελλάδα, και τη διεκδίκηση μορίων σε ένδεκα κατηγορίες. Η διαδικασία διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τους νεοσυλλέκτους, οι οποίοι λαμβάνουν, πλέον, στα ηλεκτρονικά τους ταχυδρομεία τη στρατιωτική αλληλογραφία που τους αφορά, αλλά και την ίδια την Υπηρεσία αφού όλα τα αναγκαία στοιχεία συλλέγονται έξι εβδομάδες πριν την κατάταξη. Το ποσοστό ηλεκτρονικής εγγραφής είναι πολύ ψηλό και φθάνει το 93,4% (περσινό ποσοστό 89,9%), ενώ οι νεοσύλλεκτοι που δεν έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά (6,4%) δεν απολαμβάνουν τα δικαιώματα των επιλογών που προσφέρονται ηλεκτρονικά.

(Πέτρος Σαββίδης @ 2021)

β) Η δεύτερη φάση της διαδικασίας διαλαμβάνει την προκαταρκτική υγειονομική εξέταση των νεοσυλλέκτων και την παραλαβή όλων των ατομικών υλικών που θα χρησιμοποιήσουν στην θητεία τους, με βάσει τη σειρά του επωνύμου τους, μεταξύ 22-25 Ιουνίου και 28 Ιουνίου μέχρι 2 Ιουλίου. Κατά τη διαδικασία αυτή οι νεοσύλλεκτοι παρουσιάζονται για μερικές ώρες στα τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Νεοσυλλέκτων (ΚΥΝ) στην Αθαλάσσα, τη Λάρνακα, τη Λεμεσό και την Αναρίτα Πάφου όπου, μετά από ιατρική εξέταση, καθορίζεται η σωματική τους ικανότητά: Ι1 και Ι2 για ένοπλη υπηρεσία, I3 και Ι4 για βοηθητική υπηρεσία, και Ι5 για προσωρινή αναστολή κατάταξης για ειδικούς λόγους. Ακολούθως οι νεοσύλλεκτοι επιλέγουν το κατάλληλο μέγεθος για τις στολές, τα άρβυλα και τα πηλήκια – μπερέ τους, τα οποία προμηθεύονται από αντίστοιχα συνεργεία υλικών. Να σημειωθεί ότι οι νεοσύλλεκτοι έχουν την δυνατότητα αλλαγής των ειδών που παρέλαβαν, εντός διαστήματος 24 ωρών.

γ) Οι νεοσύλλεκτοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για υπηρεσία στις ειδικές δυνάμεις ή ως ΥΕΑ, υποχρεούνται να παρουσιαστούν σε μια τρίτη φάση επιλογής, μεταξύ 5-7 Ιουλίου, κατά την οποία θα αξιολογηθεί η σωματική και νοητική τους καταλληλότητα. Οι πρώτες δυο ημέρες αφορούν την επιλογή των ΥΕΑ οι οποίοι θα υποβληθούν σε αθλητική δοκιμασία και σε γραπτές εξετάσεις δοκιμίου ελληνικών και δύο τεστ νοημοσύνης, τα οποία θα διορθωθούν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η τρίτη μέρα διαλαμβάνει την διαγωνιστική δοκιμασία των υποψηφίων για τις Καταδρομές, την Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών και τη Στρατονομία, κατά την οποία θα επιλεγούν οι υποψήφιοι με τις καλύτερες επιδώσεις.

(Πέτρος Σαββίδης @ 2021)

δ) Η τέταρτη φάση αφορά στην κατάταξη των νεοσυλλέκτων μεταξύ 19 και 26 Ιούλιου, οι οποίοι, ντυμένοι πλέον με τη στρατιωτική τους στολή, θα παρουσιαστούν στα ΚΥΝ για μερικές ώρες όπου, μετά την ταυτοποίησή τους, θα λάβουν από τη ΔΕΜΕΟ (Διεύθυνση Επιλογής Μεταθέσεων Οπλιτών) το Φύλλο Πορείας (ΦΠ) για τη μονάδα που θα υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κρυπτογράφηση της διαδικασίας δεν επιτρέπει οποιαδήποτε παρέμβαση στο σύστημα διαλογής των νεοσυλλέκτων, με αποτέλεσμα οι νέοι εθνοφρουροί να πληροφορούνται τις λεπτομέρειες της μονάδας υπηρεσίας τους, την ώρα της εκτύπωσης του ΦΠ τους στα κλιμάκια ΔΕΜΕΟ των ΚΥΝ. Εντός μερικών ωρών οι νεοσύλλεκτοι θα μεταφερθούν με στρατιωτικά οχήματα στις μονάδες τους, όπου, μετά από μια εβδομάδα προσαρμογής και μια εβδομάδα βασικής εκπαίδευσης, θα δώσουν τον στρατιωτικό όρκο στις 5 Αυγούστου.

(Πέτρος Σαββίδης @ 2021)

Η διαδικασία προσέλευσης των νεοσυλλέκτων στο ΚΥΝ Αθαλάσσας, τη Τρίτη 22 Ιουνίου, που διεξήχθη υπό την ευθύνη του 4ου ΤΒΟ, υπήρξε πραγματικά υποδειγματική και άριστα οργανωμένη. Οι νεοσύλλεκτοι, ανάλογα με την ώρα προσέλευσής τους, χωρίζονταν σε δεκάδες και συνοδεύονταν στα διάφορα συνεργεία από Συμβασιούχους Οπλίτες (ΣΥΟΠ) οι οποίοι καθοδηγούσαν τους νεοσύλλεκτους και τους συμβούλευαν στην επιλογή των υλικών τους. Η ευχάριστη έκπληξη των νεοσυλλέκτων στην παραλαβή των διακριτικών επιρραμμάτων με τα επώνυμα και τα αρχικά του ονόματος τους, ένα σχεδόν μήνα πριν την κατάταξή τους, είναι ενδεικτική της ποιοτικής οργάνωσης που χαρακτηρίζει πλέον τη διαδικασία κατάταξης των νέων εθνοφρουρών.

Ο Πέτρος Σαββίδης είναι γεωπολιτικός αναλυτής και επίτιμος επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και Πληροφοριών του Πανεπιστημίου Buckingham στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συμπεράσματα από το 1974 για το διαμέτρημα του ατομικού οπλισμού

Tags

Related Articles

Back to top button
Close