Αξιόλογες εξαγωγές και θετική πορεία από την Hellenic Instruments

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Σε μια φάση που η χώρα γυρίζει σελίδα και η νέα κυβέρνηση παλεύει να επιταχύνει τα πράγματα στην οικονομία, βελτιώνοντας τον δείκτη ανάπτυξης, υπάρχουν μικρές ελληνικές εταιρείες που δημιουργούν, παράγουν προϊόντα, αναπτύσσουν νέα και εξάγουν, αποφέροντας στα κρατικά ταμεία αξιόλογα έσοδα. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι τέτοιες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον χώρο … Continue reading Αξιόλογες εξαγωγές και θετική πορεία από την Hellenic Instruments