Απονομή Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου σε έφεδρο και μόνιμο προσωπικό

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στις 15 Νοεμβρίου εκδόθηκε το ΦΕΚ αριθμός φύλλου 3029 στο οποίο δημοσιεύθηκαν τα προεδρικά διατάγματα σύμφωνα με τα οποία απονέμεται το Αναμνηστικό Μετάλλιο Επιχειρήσεων Κύπρου στο έφεδρο και στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό. Τα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν στις 23 και 30 Οκτωβρίου, με πρόταση του ΥΕΘΑ ορίζουν τις απονομές στο έφεδρο … Continue reading Απονομή Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου σε έφεδρο και μόνιμο προσωπικό