Απολογισμός – εξαγγελία στόχων Αμυντικής Βιομηχανίας Τουρκίας (Ωχαδερφέ…)

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Είναι καθιερωμένη διαδικασία στην Τουρκία, στην λήξη κάθε έτους και στην αρχή του επομένου, να γίνεται απολογισμός των επιτευγμάτων της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, η ανάπτυξη της οποίας αποτελεί κεντρική κυβερνητική πολιτική, στηριζόμενη σε μακροχρόνιο προγραμματισμό και στρατηγική. Έναν τέτοιο απολογισμό και τους στόχους για το 2021, έκανε στις 11 Ιανουαρίου ο … Continue reading Απολογισμός – εξαγγελία στόχων Αμυντικής Βιομηχανίας Τουρκίας (Ωχαδερφέ…)