Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Από το 2024 πλήρως εφοδιασμένα με αντίμετρα τορπιλών τα ελληνικά υποβρύχια

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Σε “χρόνο ρεκόρ” για τα ελληνικά δεδομένα των τελευταίων αρκετών ετών, κατακυρώθηκε η σύμβαση για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια Αντιμέτρων Τορπιλών και Υποστήριξής τους (FOS) με Προαίρεση Αγοράς (Option)» στην ιταλική Leonardo SpA. Ο σχετικός διαγωνισμός 07/20 είχε προκηρυχθεί στις 30 Απριλίου 2020 και 19 μήνες αργότερα, στις 2 Δεκεμβρίου 2021 ο ΥΦΕΘΑ Νικόλαος Χαρδαλιάς κατακύρωσε την σύμβαση στην μόνη εταιρεία η οποία είχε καταθέσει πρόταση.

Η σύμβαση είναι ύψους 10 εκατ. €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων συνολικού ύψους
6,144% και καλύπτει την προμήθεια για το σύστημα Circe:

α) 39 δολωμάτων (decoy) τύπου ΜΤΕ 103Β κόστους 3.539.376 € με προαίρεση για 14 επιπλέον κόστους 1.032.318 €.

β) 72 παρεμβολέων (jammers) τύπου JAM 102B κόστους 3,744 εκατ. € με προαίρεση αγοράς 21 επιπλέον κόστους 1,092 εκατ. €.

Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε περίοδο 4 ετών, από το 2021 μέχρι το 2024. 

Στην FOS περιλαμβάνονται:

α) δημιουργία συνεργειακής υποδομής, Συσκευή Ελέγχου, συσκευή ελέγχου των βαλβίδων εκτοξευτήρων, λογισμικό προσομοίωσης και δημιουργίας σεναρίων βολής, απαραίτητα όργανα και ειδικά εργαλεία που απαιτούνται για την προετοιμασία, έλεγχο και συντήρηση των ειδικών εργαλείων και των αντιμέτρων.

β) απαραίτητος εξοπλισμός υποστήριξης και ελέγχου, αμοιβά υλικά επιπέδου συντήρησης βάσης (I-Level) για κάλυψη επισκευαστικών αναγκών/βλαβών τουλάχιστον 5 ετών για όλα τα αντικείμενα της προμήθειας.

Σύμφωνα με τους όρους, οι παραδόσεις των δολωμάτων MTE 103B προβλέπονται σε 18 μήνες από την ενεργοποίηση της συμβάσεως (τα πρώτα 24) και ολοκλήρωση σε διάστημα συνολικώς 24 μηνών. Αντιστοίχως, παραδόσεις των παρεμβολέων JAM 120B προβλέπεται να ξεκινήσουν (οι πρώτοι 36) σε 24 μήνες από την ενεργοποίηση της συμβάσεως και η ολοκλήρωση σε διάστημα συνολικώς 30 μηνών.

Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι εφόσον η σύμβαση ενεργοποιηθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως, δηλαδή τον Ιανουάριο 2021, με την καταβολή του 30% περίπου της συνολικής αξίας ως προκαταβολή, κατά τα προβλεπόμενα εκ της συμβάσεως, τα υποβρύχια θα αρχίσουν να εφοδιάζονται με δολώματα από τα μέσα του 2023 και θα είναι πλήρως εφοδιασμένα με αυτά στις αρχές του 2024. Αντιστοίχως, οι παρεμβολείς θα αρχίσουν να εγκαθίστανται από τις αρχές του 2024 και θα έχουν εγκατασταθεί σε όλα από τα μέσα του έτους αυτού. 

Σημειώνεται ότι οι εργασίες πιστοποιήσεως του συστήματος αντιμέτρων τορπιλών των υποβρυχίων Type 214HN και του εκσυγχρονισμένου ΩΚΕΑΝΟΣ (S118) είχαν προβλεφθεί με την διάθεση πρόσθετης χρηματοδοτήσεως 20,1 εκατ. € στα ΕΝΑΕ για το διάστημα 1 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2020. Η εξέλιξη αναδεικνύει την απαίτηση παρόδου 15 ετών για το υποβρύχιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (S120) και 10 ετών για τα υπόλοιπα από την καθέλκυση – παράδοση στο Πολεμικό Ναυτικό, για τον εφοδιασμό τους με τα ζωτικής σημασίας συστήματα αντιμέτρων τορπιλών. Η μη διάθεση του ποσού των 10 εκατ. € από σειρά κυβερνήσεων, έχει θέσει σε κίνδυνο όλη αυτή την μακρά περίοδο την επιβιωσιμότητα των πλέον ικανών μονάδων αποτροπής του Στόλου κόστους δισεκατομμυρίων και των 175 ψυχών των πληρωμάτων τους.

Δεν την παλεύουν οι “σκούροι” με τα ελληνικά υποβρύχια

Tags

Related Articles

Back to top button
Close