Αναμονή ΓΕΣ για διαθεσιμότητα Stryker ICV και φορτηγών ως EDA

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Η πρόσφατη ανταπόκριση από αμερικανικής πλευράς, στον κατάλογο διαθεσιμότητος EDA που υποβλήθηκε από τον Ελληνικό Στρατό, αφορούσε και δύο περιπτώσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πιο “ειδικές” και δείχνουν τις σκέψεις των επιτελών για πιθανές λύσεις προς κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών. Η πρώτη εξ αυτών, αφορούσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για … Continue reading Αναμονή ΓΕΣ για διαθεσιμότητα Stryker ICV και φορτηγών ως EDA