Αναδιοργάνωση Ειδικών Δυνάμεων με μεταβολές σε Δ΄ ΜΚ, 1η ΜΑΛ και 505 ΤΠ/Ν

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Πέρα από την μείζονα εξέλιξη της συγκροτήσεως της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) υπό το ΓΕΕΘΑ, ταυτοχρόνως βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναδιοργανώσεως των μονάδων Ειδικών Δυνάμεων του Ελληνικού Στρατού. Οι μεταβολές θυμίζουν τις ανάλογες εξελίξεις που είχαν δρομολογηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στο πλαίσιο ευρείας αναδιοργανώσεως των Ειδικών Δυνάμεων, η … Continue reading Αναδιοργάνωση Ειδικών Δυνάμεων με μεταβολές σε Δ΄ ΜΚ, 1η ΜΑΛ και 505 ΤΠ/Ν