Άφιξη πρώτων Marder 1A3 – Δωρεάν υλικό αξίας τουλάχιστον 60 εκατ. € για το ΓΕΣ

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Το ΓΕΣ ανακοίνωσε την άφιξη στην χώρα στις 17 Οκτωβρίου, των πρώτων 6 Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης (ΤΟΜΑ) Marder 1A3. Τα οχήματα, που όπως αναφέρεται παραλαμβάνονται στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας της Ελλάδας με την Γερμανία, θα προωθηθούν σε μονάδες του Δ΄ Σώματος Στρατού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ένταξής τους στις Ελληνικές … Continue reading Άφιξη πρώτων Marder 1A3 – Δωρεάν υλικό αξίας τουλάχιστον 60 εκατ. € για το ΓΕΣ