Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Με ταχύ ρυθμό προχωρά το γερμανικό πρόγραμμα νέου τυφεκίου

Rheinmetall Lynx

Τον περασμένο Ιούλιο ξεκίνησε η διαδικασία δοκιμών και αξιολογήσεως του γερμανικού προγράμματος Συστήματος Τυφεκίου Εφόδου Bunderwehr, που είχε ανακοινωθεί επισήμως στις 3 Φεβρουαρίου 2016 και αποβλέπει στην αντικατάσταση του υφισταμένου τυφεκίου G36. Η φάση αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2018 κι ακολούθως, μέχρι τον Απρίλιο του 2019 θα αξιολογηθούν όλες οι προτάσεις. Τον Μάιο του 2019 εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί η εταιρεία στην οποία θα ανατεθεί σύμβαση και η χορήγηση του νέου τυφεκίου σχεδιάζεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2020. Το νέο τυφέκιο προβλέπεται να παραμείνει σε υπηρεσία για 25 έτη, πριν αντικατασταθεί από άλλο. Από τα αξιόλογα στοιχεία του γερμανικού προγράμματος είναι ότι δεν προσδιορίζει διαμέτρημα μεταξύ των δύο τυποποιημένων σήμερα στο ΝΑΤΟ. Από τις μέχρι σήμερα υποψηφιότητες της Heckler & Koch με το ΗΚ433, των Steyr-Rheinmetall με το RS-556 και της SIG Sauer με το MCX, το διαμέτρημα 5,56 mm είναι η φυσιολογική επιλογή δεδομένου ότι δεν έχουν εμφανισθεί μέχρι σήμερα εκδόσεις στο διαμέτρημα 7,62 mm.

Related Articles

Back to top button