Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διατηρείται τελικώς το ΚΕΕΔ ως Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Επαναλειτουργεί κανονικά το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στην Νέα Πέραμο, υποδεχόμενο και πάλι νεοσυλλέκτους, μετά την διακοπή της σχετικής διαδικασίας από τις αρχές του 2018, η οποία αποδείχθηκε προσωρινή. Συγκεκριμένα, τον ερχόμενο Ιούλιο, το ΚΕΕΔ θα υποδεχθεί οπλίτες θητείας της 2018 Δ΄ ΕΣΣΟ που έχουν δηλώσει εθελοντές, εκ των οποίων θα γίνει η καθιερωμένη επιλογή και παραμονή στις μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων. Τοιουτοτρόπως, επέρχεται μια πρώτη τροποποίηση του νέου συστήματος κατατάξεως κληρωτών στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) και καταργήσεως των συμβατικών Κέντρων Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) όπως αποφάσισε το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) το 2017.

Η επαναλειτουργία του ΚΕΕΔ δεν οφείλεται μόνο σε παρατηρήσεις που έγιναν επί πρακτικών ζητημάτων στην περίπτωση κατατάξεως νεοσυλλέκτων στα ΣΥΠΟ, οι οποίοι είχαν δηλώσει εθελοντικώς να υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις. Σταθμίστηκαν και άλλα δεδομένα, όπως η ύπαρξη συγκεκριμένων έργων υποδομής στο Στρατόπεδο Υποστρατήγου Καλίνσκη, η λειτουργία σε αυτό ειδικών σχολείων εκπαιδεύσεως, οι μεγάλες ανάγκες προσωπικού για την εκτέλεση καθηκόντων ασφαλείας κ.λπ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην αρχική εισήγηση της προτάσεως για κατάργηση των ΚΕΝ, είχαν εξαιρεθεί το ΚΕΕΔ και το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) για ειδικούς λόγους. Στην περίπτωση του ΚΕΕΔ πάντως, ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή ότι με το σύστημα των ΣΥΠΟ παρουσιάσθηκαν δυσχέρειες στην διαδικασία επιλογής μεταξύ των εθελοντών υπό κεντρική εποπτεία αλλά και πρακτικής φύσεως ζητήματα όπως οι επιμέρους διαφορές στην εκπαίδευση (διαφορετικός φορητός οπλισμός κ.λπ.). Σημαντικό όμως στοιχείο που ελήφθη υπ’ όψιν είναι ότι η κεντρική εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων από την πρώτη ημέρα στο ΚΕΕΔ, συμβάλει στην καλλιέργεια και εμπέδωση του λεγομένου «πνεύματος μονάδος» που στην περίπτωση των Ειδικών Δυνάμεων ήταν ανέκαθεν ισχυρό.

Related Articles

Back to top button
Close