Υπογραφή διευρυμένης Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ KMW και EODH

Σε συνέχεια της επιτυχημένης Στρατηγικής Συνεργασίας της EODH με την KMW – KNDS Group, υπογράφηκε σήμερα 16 Ιουνίου 2022 στο Παρίσι, στο περιθώριο της διεθνούς έκθεσης αμυντικού υλικού EUROSATORY 2022, νέα Σύμβαση – Πλαίσιο με διευρυμένο αντικείμενο όπως παρακάτω: 1) Πακέτα αναβάθμισης προστασίας για Μέσα Άρματα Μάχης, βασισμένα στη νέα γενιά θωρακίσεων και τεχνολογιών προστασίας … Continue reading Υπογραφή διευρυμένης Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ KMW και EODH