Τρεις δεκαετίες πριν: η κατάργηση της ΙΙΙ Μεραρχίας Ειδικών Δυνάμεων (Β΄ Μέρος)

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Μετά την διάλυση της ΙΙΙ ΜΕΔ, οι συνέπειες δεν μπορούσαν να μην γίνουν αισθητές από αυστηρώς στρατιωτική αξιολόγηση. Παρά το ότι σκέψεις περί επανασυστάσεως υπήρχαν, η κυβερνητική αλλαγή του 1989 και η πτώση του ΠΑΣΟΚ, δεν στάθηκε δυνατόν να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Η ανάδυση της ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΙΑΣ το … Continue reading Τρεις δεκαετίες πριν: η κατάργηση της ΙΙΙ Μεραρχίας Ειδικών Δυνάμεων (Β΄ Μέρος)