Το “ναυάγιο” των κορβετών, η κινδυνολογία και το “τέλος των εξοπλισμών”

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Τελευταίως, έχει αναπτυχθεί έντονη κριτική για τις κυβερνητικές επιδόσεις στην προσπάθεια ενισχύσεως της αμυντικής ικανότητος της χώρας μέσω εξοπλιστικών προγραμμάτων. Η κριτική δημοσιευμάτων και εκπομπών, εντοπίζεται σε δύο βασικά στοιχεία: α) την έλλειψη ισχυρών βιομηχανικών και άλλων επιστροφών υπέρ της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και της εθνικής οικονομίας γενικότερα. β) την μη … Continue reading Το “ναυάγιο” των κορβετών, η κινδυνολογία και το “τέλος των εξοπλισμών”